.: Obóz zagłady w Sobiborze
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

Kalendarium:
- 1941
- 1942
- 1943
- 1944


1944

6.I -

- Z obozu w Dachau przeniesiono 1.000 więźniów. W czasie trzydniowej podróży do Lublina zmarło 29 chorych. Z dworca wszyscy byli przewożeni do obozu samochodami. Na noc umieszczono ich w nie opalonym baraku-łaźni na betonowej posadzce. Do następnego dnia zmarło 27 więźniów. Przywiezieni byli w większości chorzy na gruźlicę, w ostatnim stadium tej choroby. Byli to więźniowie różnych narodowości: Polacy, Niemcy, Francuzi, Holendrzy, Włosi, Norwegowie, Albańczycy, Jugosłowianie i inni.
- W nocy spłonął drewniany budynek zlokalizowany obok pralni, załadowany kocami i siennikami do dezynfekcji.

8.I -

Z obozu w Dorze przywieziono transport 1005 więźniów przeważnie chorych na gruźlicę, której nabawili się pracując w podziemnych zakładach zbrojeniowych. W skład tego transportu wchodzili więźniowie różnych narodowości.

17.I -

Przy krematorium odbyła się egzekucja osób przywiezionych spoza obozu, w sumie około 85 osób, w tym 6 kobiet. Egzekucje takie w obozie miały miejsce prawie co dzień.

21.I -

Na V polu więźniarskim spalił się blok nr 10. Pożar trwał około godziny.

28.I -

Zastępcą komendanta obozu na Majdanku został mianowany dowódca oddziałów wartowniczych Hauptsturmführer-SS Martin Melzer. Wcześniej tę funkcję sprawował kierownik obozu więźniarskiego (Schutzhaftlagerführer).

Styczeń

- Średnia dzienna zapełnienia obozu wynosiła: ogółem 15.640 osób, w tym mężczyzn - 13.240 i kobiet - 2.400.

1.II -

Dowództwo 2 kompanii wartowniczej przejął SS-Untersturmführer Brendler od SS-Untersturmführera Rudolfa Waltera, który został adiutantem w komendanturze.

2.II -

Ciała Żydów straconych 3.XI.1943 r. wciąż jeszcze były palone na stosach.

24.II -

Grupa więźniów Żydów z Majdanka pracująca w Sonderkommando 1005, które zacierało ślady zbrodni hitlerowskich popełnianych na Lubelszczyźnie, spalając ciała pomordowanych i pogrzebanych w masowych mogiłach, podniosła bunt. Hitlerowcy zastrzelili 59 więźniów, trzem udało się zbiec. Jednym z nich był Józef Reznik.

Luty

- Średnia zapełnienia obozu wynosiła: ogółem 13.660 osób, w tym mężczyzn - 10.460 i kobiet - 3.200.
- Na początku lutego obóz pracy w Budzyniu został podporządkowany komendanturze obozu na Majdanku.

9.III -

SS-Untersturmführer Arnold Brendler w związku z odkomenderowaniem go do obozu w Buchenwaldzie przekazał dowództwo 2 kompanii wartowniczej SS-Hauptscharführerowi Fritzowi Weighardtowi.

11.III -

Do obozu w Ravensbrück odszedł transport 850 kobiet. Większość wysłanych stanowiły Rosjanki, Polek było około 50.

16.III -

Przywieziono w 16 wagonach transport około 2.750 chorych z KL Neuengamme. Stan więźniów był bardzo ciężki.

17.III -

Z pola kobiecego SS-manka zabrała dwie więźniarki. Młodsza była żoną mieszkańca Lublina, więzionego na III polu. Kobiety szły spokojnie obok wszystkich pól. Przed piątym polem myśląc, że idą do pracy, chciały wejść w bramę. SS-manka kazał iść dalej. Gdy minęły bramę starsza z kobiet zaczęła płakać. Młodsza niespodziewanie rzuciła się na SS-mankę, chwyciła jej rewolwer. Zaczęła się szarpanina. W pewnej chwili SS-mance udało się przerzucić rewolwer za druty, a widząc wściekłość kobiety, zaczęła uciekać. Nadjeżdżający Thumann poszczuł psa na młodą kobietę. Kobiety zawieziono samochodem do krematorium, gdzie młodszą, ponieważ nie chciała się rozebrać, żywcem spalono. Drugą rozstrzelano.

21.III -

- Z magazynów obozowych wywożono zgromadzone tam zapasy produktów żywnościowych.
- Rozpoczęto palenie akt z kancelarii obozowych.

25.III -

- Władze Majdanka otrzymały z Berlina telegraficzny rozkaz przygotowania ewakuacji obozu. Kartoteki politycznych więźniów polecono uporządkować według ważniejszych spraw.
- W pralni obozowej rozpoczęto demontaż maszyn.
- Z magazynów obozowych wywożono bieliznę, ubrania i meble.

28.III -

- W obozie zacierano ślady zbrodni, m.in. zasypywano doły i groby przy krematorium.
- Wydano zarządzenie zabraniające wychodzenia z pól obozowych. Od następnego dnia do pracy poza obozem nie wychodziło już z obozu żadne komando.

31.III -

Z Majdanka odszedł transport 2.000 więźniów do obozu w Sachsenhausen. Większość stanowili Rosjanie, Polaków było tylko 30. Wszystkich załadowano do 36 wagonów. Na drogę więźniowie otrzymali czyste pasiaki, całe drewniaki oraz po kilogramie chleba. W Sachsenhausen, z uwagi na przepełnienie transportu tego nie przyjęto i skierowano do Oświęcimia. W dniu 9 kwietnia, po dotarciu tam transportu, stwierdzono zgon 99 więźniów; pozostali kwalifikowali się do szpitala.

Marzec

- W marcu średnia dzienna zapełnienia obozu wynosiła: ogółem 13.000 osób, w tym mężczyzn - 11.000, kobiet - 2.000. Stan chorych na Majdanku był następujący: mężczyzn w szpitalu na V polu - ok. 2.400, w tym w stanie beznadziejnym - ok. 300. Na polu I w rewirze kobiecym ok. 1.200 kobiet.

6.IV -

Z III pola poprowadzono do pociągu pod silną eskortą 1.200 mężczyzn, w tym około 300 ze szpitala, wyznaczonych na wyjazd do obozu Gross-Rosen. Do transportu tego włączono część personelu rewiru więźniarskiego i więźniów pracujących w kancelarii obozowej oraz ze zredukowanych stałych komand.

8.IV -

Odszedł z IV pola do Oświęcimia transport ewakuacyjny liczący 2.700 więźniów. Na drogę pozwolono im wziąć paczki, które otrzymali z RGO.

13.IV -

Odszedł transport 4.200 więźniów, w tym 1.288 kobiet i 38 dzieci do obozu w Oświęcimiu. Większość stanowili chorzy. W Oświęcimiu Żydówki i jeńców z obsługi krematorium stracono. W transporcie tym przybyli do Oświęcimia m.in. członkowie obozowej komórki AK - płk Władysław Smereczyński, por. Jan Zaprawa-Ostromęcki, por. Władysław Szwejcer, kpt. Marian Smagacz. Ponadto przywiezieni zostali jeńcy radzieccy.

19.IV -

- Do obozu w Ravensbrück odszedł transport 800 więźniarek. Część kobiet z tego transportu została później przewieziona do Lipska, gdzie zatrudniono je w fabryce amunicji.
- Na Majdanku po wyjeździe transportów ewakuacyjnych zostało 85 Polaków i 120 więźniów innych narodowości, oraz na II polu ok. 2.000 jeńców radzieckich.

Kwiecień

- Z końcem kwietnia obóz koncentracyjny w Warszawie został podporządkowany komendanturze na Majdanku.
- Średnia dzienna zapełnienia obozu wynosiła: ogółem 4.350 osób, w tym mężczyzn - 3.350, kobiet - 1.000.

8.V -

SS-Obersturmbannführer Arthur Liebehenschel, uprzednio zastępca kierownika Urzędu D WVHA, a następnie komendant obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, został przeniesiony na stanowisko komendanta obozu na Majdanku oraz podobozów w Warszawie, Radomiu, Budzyniu i Bliżynie.

18.V -

Obowiązki komendanta obozu i podległych mu podobozów przejął SS-Obersturmbannführer Arthur Liebehenschel.

Maj

- Z Majdanka odszedł Anton Thumann - kierownik oddziału III. Przeniesiono go do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, a następnie do KL Neuengamme.
- Średnia dzienna zapełnienia obozu w miesiącu maju wynosiła ogółem 2.500 mężczyzn.
- W maju całe V pole więźniarskie zostaje zajęte na obóz Wehrmachtu Oberfeldkommandantur Lublin - Einsatzstab. Osadzeni tam więźniowie (z łapanek) nie wchodzili do ewidencji obozu KL Lublin.

20.VI -

Obersturmführer Siegmann został mianowany Lagerführerem obozu pracy w Radomiu oraz nadzorcą obozu w Bliżynie. SS-Oberscharführer Heller objął kierownictwo obozu pracy w Bliżynie.

Czerwiec

- Średnia dzienna zapełnienia obozu wynosiła: ogółem 4.500 osób, w tym mężczyzn - 3.900, kobiet - 600.

4.VII -

Komendantura obozu wydała rozkaz do załogi SS, w którym m.in. zastępcą komendanta na czas jego wyjazdów czyniła SS-Hauptsturmführera Melzera.

7.VII -

Wysłano transport 1.250 jeńców radzieckich z II pola do Mauthausen.

22.VII -

- Oddziały armii czerwonej zbliżyły się do Lublina. Od strony miasta słychać było detonacje wysadzanych obiektów. Widać było pożary. W obozie od rana palono przy kancelariach obozowych stosy dokumentów. W południe zwołano ostatni apel. Więźniów przebrano w pasiaki i wydano im koce oraz żywność na drogę. O godzinie 15.30 wydany został rozkaz wymarszu ostatniego transportu ewakuacyjnego. Obłożnie chorych i kobiety z dziećmi załadowano do autobusu-karetki. Cały transport liczył ponad 800 osób. Za miastem dołączono jeszcze 229 więźniów zatrudnionych w DAW. Kierownikiem transportu był SS-Oberscharführer E. Kostial.
- W ostatniej chwili w obozie podpalono budynek krematorium. W ewakuowanym obozie na Majdanku pozostawiono więźniów aresztowanych w czasie ostatnich pacyfikacji wsi lubelskich oraz około 800 jeńców radzieckich-inwalidów.

23.VII -

Więźniów obłożnie chorych oraz kobiety z dziećmi, których deportowano w ostatniej chwili z obozu, z uwagi na zablokowane ulice pozostawiono w Lublinie.

24.VII -

Lublin odzyskał wolność. Majdanek był pierwszym wyzwolonym obozem koncentracyjnym. Pozostawione tu urządzenia masowej zagłady i stosy prochów ludzkich były niezbitym dowodem zbrodni hitlerowskich na okupowanych ziemiach polskich.

© Copyright Szycha (2004-2015)