.: Bibligrafia
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

Przy tworzeniu strony korzystaliśmy z poniższych publikacji:

+

Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, Warszawa 2004

+

Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, t. I-V, red. Wacław Długoborski, Franciszek Piper, Oświęcim-Brzezinka 1995

+

Blatt Thomas Toivi, Z popiołów Sobiboru - Historia przetrwania, Chełm 2002

+

Blatt Thomas Toivi, Sobibór. Zapomniane powstanie, Włodawa 2003

+

Borowski Tadeusz, Wybór opowiadań, Warszawa 1994

+

Brzosko-Mędryk Danuta, Niebo bez ptaków, Warszawa 1968

+

Brzosko-Mędryk Danuta, Czy świadek szuka zemsty, Warszawa 1983

+

Burrin P., Hitler und die Juden. Die Entscheidung für den Völkermord, Frankfurt am Main

+

Cieślak Tadeusz, Oranienburg-Sachsenhausen. Hitlerowskie obozy koncentracyjne 1933-1945, Warszawa 1972

+

Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy, Siedem procesów przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Poznań 1962

+

Czajka Tadeusz, Czerwone punkty, Lublin 1962

+

Czech Danuta, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992

+

Denys Marta, Dzwon Pokoju, "Dzień - Gazeta Lubelska", 19.09.1991

+

Dobosiewicz Stanisław, Mauthausen-Gusen - w obronie życia i ludzkiej godności, Warszawa 2000

+

Dunin-Wąsowicz Krzysztof, Stutthof, Warszawa 1970

+

Dunin-Wąsowicz Krzysztof, Ruch oporu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 1933-1945, Warszawa 1979

+

Duszak Stanisław, Majdanek, Lublin 1980

+

Eisenbach Artur, Hitlerowska polityka zagłady Żydów, Warszawa 1961

+

Fechner Eberhard, Proces, Lublin 1996

+

Greif Gideon, ...płakaliśmy bez łez, Oświęcim 2001

+

Grünberg Karol, SS - czarna gwardia Hitlera, Warszawa 1984

+

Gumkowski Janusz, Leszczyński Kazimierz, Okupacja hitlerowska w Polsce, Warszawa 1963

+

Ignatiew R., Polska doktryna nieprzedawnienia zbrodni nazistowskich, [w:] Zbrodnie przeszłości. Opracowania i materiały prokuratorów IPN. Tom 3 Nazizm, Warszawa 2009

+

Jagoda Zenon, Kłodziński Stanisław, Masłowski Jan, Oświęcim nieznany, Kraków 1981

+

Jakubik A., Ryn Z., Eksperymenty pseudomedyczne w hitlerowskich obozach koncentracyjnych [w:] Okupacja i medycyna. Drugi wybór artykułów z "Przeglądu lekarskiego-Oświęcim" z lat 1961-73, Warszawa 1975

+

Kania Stanisław, Proces zbrodniarzy z Majdanka, Warszawa 1987

+

Karay F, Spór między władzami niemieckimi o żydowskie obozy pracy w Generalnej Guberni, "Zeszyty Majdanka", t. XVIII

+

Kamiński Andrzej Józef, Hitlerowskie obozy koncentracyjne i ośrodki masowej zagłady w polityce imperializmu niemieckiego, Poznań 1964

+

Kiedrzyńska Wanda, Ravensbrück. Kobiecy obóz koncentracyjny, Warszawa 1961

+

Kiełboń Janina, Dokumenty dotyczące obozu NKWD na Majdanku (1944), "Zeszyty Majdanka", t. XIX, Lublin 1998

+

Kiełboń Janina, Balawejder Edward, Państwowe Muzeum na Majdanku w latach 1944-1947, Lublin 2004

+

Klee Ernst, Dokumentzur "Euthanasie", Frankfurt am Main 1985

+

Klee Ernst, Auschwitz, medycyna III Rzeszy i jej ofiary, Kraków 2001

+

Kłusak Miron, Zachorowalność więźniów, jej przyczyny i lecznictwo w obozie koncentracyjnym Stutthof w latach 1939-1945, "Stutthof. Zeszyty Muzeum", t. I, 1976

+

Kobierska-Motas Elżbieta, Ekstradycja przestępców wojennych do Polski z czterech stref okupacyjnych Niemiec cz.2, Warszawa 1992

+

Kopka Bogusław, Konzentrationslager Warschau. Historia i następstwa, Warszawa 2007

+

Kościółko Eugeniusz, Świątynia Pokoju, "Zeszyty Majdanka", t. XII, Lublin 1988

+

Kowalska E., Na cmentarzu w dzielnicy Czekaj. [w:] Czarny rok... Czarne lata, oprac. W. Śliwowska, Warszawa 1996

+

Kranz Tomasz, Ucieczka jeńców radzieckich z obozu na Majdanku w dniu 14 lipca 1942 r., "Zeszyty Majdanka", t. XX, Lublin 1999

+

Kranz Tomasz, Eksterminacja Żydów na Majdanku i rola obozu w realizacji "Akcji Reinhardt", "Zeszyty Majdanka", t. XXII, Lublin 2003

+

Kranz Tomasz, Ewidencja zgonów i śmiertelność więźniów KL Lublin, "Zeszyty Majdanka", t. XXIII, Lublin 2005

+

Kranz Tomasz, Affidavit Friedricha W. Rupperta z 6 sierpnia 1945 r. na temat obozu koncentracyjnego na Majdanku, "Zeszyty Majdanka", t. XXIII, Lublin 2005

+

Kranz Tomasz, Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku, Lublin 2007

+

Krasnowska Violetta, Świątynia Pokoju, "Polityka", nr 25, 1992

+

Kubica Helena, Dr Mengele i jego zbrodnie w obozie koncentracyjnym Oświęcim-Brzezinka, "Zeszyty Oświęcimskie", t. 20, Oświęcim 1993

+

Kubica Helena, Dzieci i młodzież w KL Auschwitz, [w:] Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, t. II, Oświęcim 1995

+

Kuwałek Robert, Obóz zagłady w Bełżcu, Lublin 2005

+

Kwiatkowski Jerzy, 485 dni na Majdanku, Lublin 1966

+

Lang Berel, Nazistowskie ludobójstwo - akt i idea, Lublin 2006

+

Lasik Aleksander, Obsada osobowa służby zdrowia SS w obozie koncentracyjnym Oświęcim-Brzezinka w latach 1940-1945, "Zeszyty Oświęcimskie", t. 20, Oświęcim 1993

+

Lasik Aleksander, Struktura organizacyjna oraz obsada osobowa stanowisk kierowniczych w obozie koncentracyjnym na Majdanku w latach 1941-1944, "Zeszyty Majdanka", t. XXII, Lublin 2003

+

Lasik Aleksander, Sztafety Ochronne w systemie niemieckich obozów koncentracyjnych, Oświęcim 2007

+

Leszczyńska Zofia, Struktura osobowa władz obozu koncentracyjnego na Majdanku, "Zeszyty Majdanka", t. II, Lublin 1967

+

Leszczyńska Zofia, Kronika obozu na Majdanku, Lublin 1980

+

Majdanek. Obóz koncentracyjny w relacjach więźniów i świadków, oprac. Marta Grudzińska, Lublin 2011

+

Majdanek. Rozprawa przed Specjalnym Sądem Karnym w Lublinie, Kraków 1945

+

Marszałek Józef, Majdanek obóz koncentracyjny w Lublinie, Warszawa 1987

+

Mencel Tadeusz [i in.], Majdanek 1941-1944, Lublin 1991

+

Mitserlich A., Mielke F., Nieludzka medycyna. Dokumenty procesu norymberskiego przeciwko lekarzom, Warszawa 1963

+

Mitura Wacław, Wspomnienia więźnia Stutthofu, Warszawa 1978

+

Mitura Wacław, Za drutami Stutthofu, Bydgoszcz 1984

+

Mix Andreas, Arbeitslager Warschau jako filia obozu koncentracyjnego na Majdanku, "Zeszyty Majdanka", t. XXIII, , Lublin 2005

+

Mołdawa Mieczysław, Gross Rosen - obóz koncentracyjny na Śląsku, Warszawa 1979

+

Murawska Zofia, System strzeżenia i sposoby izolacji więźniów w obozie koncentracyjnym na Majdanku, "Zeszyty Majdanka", t. I, Lublin 1965

+

Murawska Zofia, Kobiety w obozie koncentracyjnym na Majdanku, "Zeszyty Majdanka", t. IV, Lublin 1969

+

Musioł Teodor, Dachau 1933-1945, Katowice 1968

+

Musioł Józef, Przesłuchanie, Warszawa 1983

+

My z Majdanka, wspomnienia byłych więźniarek pod redakcją i w opracowaniu Krystyny Tarasiewicz, Lublin 1988

+

Nasierowski Tadeusz, Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce. Początek ludobójstwa, Warszawa 2008

+

Nyiszli Miklós, Byłem asystentem doktora Mengele, Oświęcim 2000

+

Ogorreck R., Die Einsatzgruppen und die Genesis der "Endlösung", Berlin 1996

+

Okupacja i medycyna. Czwarty wybór artykułów z "Przeglądu Lekarskiego - Oświęcim" z lat 1963-1978, Warszawa 1979

+

Okupacja i medycyna. Piąty wybór artykułów z "Przeglądu Lekarskiego - Oświęcim" z lat 1965-1981, Warszawa 1984

+

Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa Franka 1939-1945 t. I- II, Warszawa 1972

+

Oświęcim w oczach SS, Oświęcim 1972

+

Oświęcim, hitlerowski obóz masowej zagłady, Warszawa 1987

+

Pawlak Z., Przeżyłem, Warszawa 1969

+

Perzanowska Stefania, Gdy myśli do Majdanka wracają, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1970

+

Plewik Grzegorz, Więźniowie funkcyjni w obozie koncentracyjnym na Majdanku, "Zeszyty Majdanka", t. XXI, Lublin 2001

+

Polak Edmund, Dziennik buchenwaldzki, Warszawa 1983

+

Ponad ludzką miarę. Wspomnienia operowanych z Ravensbrück, Warszawa 1969

+

Posner G., Ware J., Mengele. Polowanie na anioła śmierci, Kraków 1986

+

Przeżyli Majdanek - Wspomnienia byłych więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku, Lublin 1980

+

Religa Grzegorz, Jeńcy sowieccy na Majdanku w okresie październik 1941 - 14 lipca 1942, "Zeszyty Majdanka", t. XXII, Lublin 2003

+

Schelvis J., Vernichtungslager Sobibór, Berlin 1998

+

Sehn J., Eksperymenty dokonywane przez personel sanitarny SS w głównym obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, "Przegląd Lekarski", 1964, nr 1,

+

Sereny G., Rozmowy z komendantem Treblinki, Warszawa 2002

+

Skoraczyński Czesław, Żywe numery, Kraków 1984

+

Strzelecka Irena, Obóz męski w Brzezince (BIId). Lipiec 1943-styczeń 1945, "Zeszyty Oświęcimskie", t. 22, Oświęcim 1998

+

Stanisławski Andrzej, Pole śmierci, Lublin 1969

+

Sterkowicz Stanisław, Zbrodnicze eksperymenty medyczne w obozach koncentracyjnych III Rzeszy, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1981

+

Sterkowicz Stanisław, Zbrodnie Hitlerowskiej medycyny, Warszawa 1981

+

Sterkowicz Stanisław, Lekarze-mordercy spod znaku swastyki, Toruń 1996

+

Sterkowicz Stanisław, Nieludzka medycyna. Lekarze w służbie nazizmu, Warszawa 2007

+

Strebel Bernhard, Przepaść nie do przebycia – kompleks obozowy KL Ravensbrűck, "Zeszyty Majdanka", t. XXIV, Lublin 2008

+

Strzelecka Irena, Głosy Pamięci 4. Kary w KL Auschwitz, Oświęcim 2009

+

Stutthof - hitlerowski obóz koncentracyjny, Warszawa 1979

+

Suchowiak Bogdan, Neuengamme, Warszawa 1988

+

Świątynia Pokoju, "Architektura", nr 5, 1983

+

Ternon Y., Helman S., Historia medycyny SS, czyli mit rasizmu biologicznego, Warszawa 1973

+

Toniak Adela, Korespondencja w sprawie dostawy gazu Cyklonu B do obozu na Majdanku, "Zeszyty Majdanka", t. XX, Lublin 1999

+

Walewander Edward, Dzwon Pokoju, "Przymierze. Informator duszpasterski", 1989

+

Willenberg Samuel, Bunt w Treblince, Warszawa 2004

+

Witte P., Tyas S., A New Document on the Deportation and Murder of Jews during "Einsatz Reinhardt" 1942, "Holocaust and Genocide Studies", Winter 2001, vol . 15, n. 3,

+

Wiśniewski Romuald, Świątynia Pokoju, "Prawo i Życie", nr 14, 1984

+

Wołoszański Bogusław, Ten okrutny wiek cz.2, Warszawa 1996

+

Zakrzewski Jan, A my żyjemy dalej..., Lublin 1982

+

Żmijewska-Wiśniewska Anna, Zeznania szefa krematorium Ericha Muhsfeldta na temat byłego obozu koncentracyjnego w Lublinie (Majdanek), "Zeszyty Majdanka", t. XX, Lublin 1999

A także strony internetowe
- www.majdanek.eu
- www.stutthof.org
- www.deathcamp.org
- www.sobibor.info
- www.ushmm.org
- www.yadvashem.org
- www.us-israel.org
- www.ghwk.de

- - - - - - - - - - - -
<-powrót | w górę

© Copyright Szycha (2004-2015)