.: Grabież mienia więźniów
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

całości systemu działania obozu koncentracyjnego mieściła się również zorganizowana akcja grabieży mienia osobistego więźniów. Rabowano wszystko, co można było spieniężyć lub zużytkować, począwszy od pieniędzy, kosztowności, odzieży i obuwia, a skończywszy na włosach i prochach ludzkich. Były powołane specjalne komanda które zajmowały się segregacją odzieży po przywiezionych a także jednoosobowe komando, którego zadaniem było wyrywanie złotych zębów pomordowanym przed spaleniem ich w krematorium. Ze stacji kolejowej w Lublinie odchodziły całe pociągi załadowane mieniem pomordowanych. Magazyn odzieżowy SS były miejscem detalicznej sprzedaży, bądź przekazywania różnych rzeczy po zamordowanych więźniach SS-manom i członkom innych formacji policyjnych znajdujących się w Lublinie. Dotyczyło to między innymi sprzedaży rzeczy dziecinnych. Akcją grabieży w obozach kierował specjalny aparat administracyjny podporządkowany Głównemu Urzędowi Gospodarki i Administracji SS.  Srebrne lichtarze zrabowane więźniom- - - - - - - - - - - -
<-powrót | w górę

© Copyright Szycha (2004-2015)