.: Oznaczenia więźniów
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

Oznaczenia podstawoweNumer - od przyjęcia więźnia do obozu zastępował jego imię i nazwisko. Numer więźnia wydrukowany był na zwykłej płóciennej szmatce o wymiarach ok. 14X4,5 cm, którą umieszczał na marynarce czy sukni na wysokości lewej piersi i na prawej nogawce powyżej kolana.
Pod numerem więzień był zobowiązany do noszenia trójkąta (winkla) - będącego odzwierciedleniem kategorii do jakiej został przydzielony więzień. Przydzielenie jednej z kategorii leżało w gestii władz policyjnych kierujących danego więźnia do obozu. W środku trójkąta nadrukowana była litera oznaczająca narodowość więźnia według pisowni niemieckiej. Jedynymi więźniami, którzy nie nosili winkla z literą byli Niemcy.
Numer i trójkąt, więzień musiał naszyć na ubraniu.
Oprócz tego otrzymywał okrągła/trójkątną blaszkę, czasem wyciętą z puszki o średnicy około 3.8 cm z wyciśniętą cyfrą odpowiadająca numerowi na szmatce. Blaszkę musiał nosić na szyi.

 Blaszka identyfikacyjna


Winkle

Kategorie więźniów

Trójkąt czerwony - więźniowie polityczni (Politische, Schutzhäftling), to więźniowie niewygodni dla Rzeszy, będący dla niej zagrożeniem wobec których zastosowano "areszt ochronny".
Do tej kategorii zaliczano:

- politycznych recydywistów (Politische rückfällige)

- Polaków (Polen)

- zakładników (davon Geisel) - oznaczenych czerwonym winklem, lub czerwonym prostokątem z wypisanym numerem obozowym

- B-verdächtige - "podejrzani o bandytyzm", partyzanci

- obywateli ZSRR (Sowjetunion Zivilgefangenen - SU.Ziv.-Gef.) - kierowani z terenów ZSRR oraz z innych obozów

- jeńców radzieckich (Sowjetunion Kriegsgefangenen - SU.Kr.-Gef.) - do tej grupy zostali przydzieleni jeńcy radzieccy zbiegli z obozów jenieckich, dostarczani na Majdanek przez policję, a wykazani w raportach obozowych w 1943 r.

- więźniów oznaczonych kryptonimem "Nacht und Nebel Erlass-NN" - którzy mieli przebywać w obozie do zakończenia wojny, a o ich losie bądź śmierci nigdy nie powiadamiano rodzinyGwiazda Dawida złożona z dwóch trójkątów czerwonego i żółtego:
- więźniowie narodowości żydowskiejTrójkąt zielony - zawodowi przestępcy (Berufsverbrecher - BV, zwani w obozie befauer). Do tej kategorii zaliczano pospolitych przestępców, którzy mieli za sobą długoletni pobyt w więzieniu (Po odsiedzeniu kary w więzieniu zbrodniarze odsyłani sa do obozów koncentracyjnych). Więźniowie z tej kategorii zajmowali główne funkcje w obozie. Dla więźniów byli postrachem, gdyż nie liczyli się z nikim i z niczym.Trójkąt zielony (wierzchołkiem do góry) - Sicherungsverwahrte (SV), zwany esfauer, "przechowani dla zabezpieczenia"(społeczeństwa przed zbrodniarzem), są to recydywiści, którzy byli kilkakrotnie karani, a w czasie przewrotu hitlerowskiego bądź w dniu wybuchu wojny byli na wolnej stopie. Była to arystokracja wśród więźniów kryminalistówTrójkąt fioletowy - badacze Pisma Świętego (Internationale Bibelforscher-Vereinigung - IBV), skrót "Bifo", aresztowani z powodu nieuznawania władzy świeckiej i odmowy służby wojskowejTrójkąt różowy - homoseksualiści, skrót "Homo", lub § 175Trójkąt czarny - aspołeczni (Asoziale), osadzeni w obozie np. za włóczęgostwo, nierząd, sutenerstwo itp. Do tej kategorii więźniów zaliczano także:
- Cyganów (Zigeuner - Zig)Czerowny prostokąt - zakładnicyCzerwony trójkąt z czarną obwódką i wierzchołkiem do góry - wydaleni z armii "SAW"


Ścisły podział na w/w kategorie był przestrzegany tylko wobec więźniów narodowości niemieckiej, oraz obywateli krajów zachodnich. Polakom z zasady wydawano trójkąt czerwony, uważając wszystkich za wrogów III Rzeszy, podobnie rzecz się miała do obywateli radzieckich.

Robotnicy cywilni, którzy pracowali na terenie obozu przy robotach wymagających fachowców zakładali na rękę białą opaskę.


  Oznaczenia dodatkoweFluchpunkte - (czerwone kółko na białym tle). Znaczek taki, oraz litery IL (im Lager) dostawali więźniowie podejrzewani o ucieczkę, obłożeni dodatkową karą, niewygodni dla władz. Umieszczano go na lewej piersi i na spodniach pod numerami, oraz na plecach. Więźniowie tacy mieli zakaz opuszczania pola.
- - - - - - - - - - - -
<-powrót | w górę

© Copyright Szycha (2004-2015)