.: Liczba ofiar Majdanka
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

Eksterminacja - wstęp
3.11.1943 - "Krwawa Środa"
Cyklon B
Komory gazowe
Liczba ofiar

Szacunki na temat ogólnej liczby ofiar KL Lublin

Liczba ofiar

Kto

Rok

Uwagi

1.5 mln

Komisja Nadzwyczajna do zbadania zbrodni niemieckich dokonanych w obozie na Majdanku

1944

Wiele błędnych założeń m.in.:
- długość czasu istnienia obozu (4 lata)
- przepustowość komór gazowych i pieców krematoryjnych
Poza tym komisja kierowała się bardziej motywami politycznymi i propagandowymi niż historycznymi.

1.7 mln

Sentencja Wyroku Sądu Karnego w Lublinie przeciwko kilku członkom KL Lublin

1944

Liczba stwierdzona bez jakiejkolwiek podstawy.

360 tys.

Zdzisław Łukaszkiewicz

1948

- obliczenia oparte częściowo na dostępnym wówczs materiale źródłowym
- bez podstawy zawyżył liczbę deportowanych więźniów, straty wśród więźniów nie rejestrowanych, a także przeciętne stany liczbowe obozu
- stosował błędnie obliczony wskaźnik śmiertelności dla pewnych okresów
Jest to najbardziej rozpowszechniona w historiografii Majdanka liczba ofiar; liczba ta jest nadal podawana w licznych publikacjach w kraju i zagranicą.

220 tys.

Józef Marszałek

1973

przyjął szacunkowo dla 1943 r. wskaźnik śmiertelności 300 osób dziennie

200-250 tys.

Sentencja Wyroku Sądu Krajowego w Düsseldorfie, na podstawie ekspertyzy Wolfganga Schefflera

1975-1981

W oparciu o ustalenia Z. Łukaszkiewicza i Z. Leszczyńskiej uznał ok. 200-25 tys. zmarłych i zabitych za "realistyczny w przybliżeniu szacunek", podkreślając jednocześnie, iż wobec niekompletnej bazy źródłowej wszystkie dane liczbowe mogą być traktowane jedynie jako wartości przybliżone.

235 tys.

Czesław Rajca

1992

- swoje obliczenia oparł przede wszystkim na ustaleniach Z. Łukaszkiewicza i Z. Leszczyńskiej, dokonując w nich pewnych korekt. - oparł się na stanie badań z lat 70/80
- pominął dokumenty obozowe ujawnione w późniejszym okresie

42.200 tys.

J. Graf i C. Mattogno

1998

Rewizjoniści. Wykluczyli możliwość gazowania i rozstrzeliwania więźniów, przyjmując jedynie jako powód śmierci bardzo ciężkie warunki bytowe i epidemie tyfusu.

78 tys.

Tomasz Kranz

2005

Ustalenia liczbowe bazują na dostępnych dzisiaj i zachowanych fragmentarycznie źródłach archiwalnych, przekazach świadków i publikacjach naukowych.

Szacunki na temat liczby ofiar wśród Żydów w KL Lublin

Liczba ofiar

Kto

Rok

Uwagi

200 tys.

Zdzisław Łukaszkiewicz

1948

Jak w tabeli wyżej.

120 tys.

Tatiana Berenstein i Adam Rutkowski

1966

Znaczne zawyżenie m.in. liczba Żydów deportowanych w lecie 1943 r. z gett w Warszawie i Białymstoku.

1,380 mln

Lucy Dawidowicz

1975

Liczba stwierdzona bez jakiejkolwiek podstawy.

60 tys.

Sentencja Wyroku Sądu Krajowego w Düsseldorfie, na podstawie ekspertyzy Wolfganga Schefflera

1975-1981

Jak w tabeli wyżej.

120-200 tys.

Aharo Weiss

1984

-

50-60 tys.

Wolfgang Scheffler

1985

-

110 tys.

Czesław Rajca

1992

Jak w tabeli wyżej.

50 tys.

Raul Hilberg

1994

-

80 tys.

Józef Marszałek

1994

-

59-60 tys.

Tomasz Kranz

2003

Jak w tabeli wyżej.

- - - - - - - - - - - -
<-powrót | w górę

© Copyright Szycha (2004-2015)