.: Komory gazowe w obozie na Majdanku
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

Eksterminacja - wstęp
3.11.1943 - "Krwawa Środa"
Cyklon B
Komory gazowe
   Komora prowizoryczna
   Bunkier
   Selekcja i gazowanie
   Komory na I międzypolu
   Komora w krematorium
   Ruchoma komora
Liczba ofiar

Plan łaźni i komór gazowych

Widok na obóz z lotu ptaka. Czerwonym obramowaniem zaznaczono budynek łaźni i komór gazowych


Prowizoryczna komora gazowa

W baraku nr 41, w części bezpośrednio przylegającej do wiaty, znajduje się komora gazowa nr IV. Komora gazowa nr IV składa się z drewnianego przedsionka (nr 7) i odgrodzonego otynkowaną ścianą pomieszczenia (nr 5), stanowiącego z komorą nr IV jedno całe pomieszczenie o łącznej powierzchni 28,8x72,2x6,7 = 107,7 m2. przy komorze nr IV jest pomieszczenie grzewcze (nr 15).

Komora gazowa nr IV bezpośrednio przylega do północnej ściany łaźni i z zewnątrz stanowi z tym pomieszczeniem jeden budynek. Od wewnątrz komora gazowa łączy się tylko z pomieszczeniem łaźni za pomocą drzwi obitych z obu stron blachą i hermetycznie zamykanych na zaciski od strony łaźni.

Drzwi wejściowe od strony wiaty są drewniane, obite od wewnątrz papą, zamykane z zewnątrz na haczyk i posiadają śruby dociskowe. Miejsca przylegania drzwi od strony wewnętrznej są obite wojłokiem.

Komora gazowa nr IV i obsługujące pomieszczenie (nr 6) stanowią drewnianą konstrukcję, z zewnątrz obita jak wagon, a od wewnątrz - tarcicą i sprasowanymi wiórami między okładziną ścian. Od wewnątrz ściany i sufit są otynkowane cementową zaprawą. Grubość zewnętrznych ścian (razem z tynkiem) wynosi 10 cm.

W suficie komory nr IV znajdują się hermetycznie zamykane dwa otwory wentylacyjne 20x20 cm. W ścianie od strony pomieszczenia grzewczego są dwa okrągłe otwory o średnicy po 25 cm każdy z zainstalowanymi szczelnie rurami do przepływu podgrzanego powietrza za pomocą zamontowanego w pomieszczeniu (nr 15) pieca.

[Protokół sądowo-technicznej i chemicznej ekspertyzy komór gazowych, chemikalii i pieców krematoryjnych - 4-23 sierpnia 1944, Lublin]

Bunkier

Komora prowizoryczna była pierwszą komorą wybudowaną w obozie lubelskim i służyła jako komora dezynfekcyjna, w której za pomocą cyklonu B dezynfekowano ubrania więźniów i załogi obozu. Nie jest pewne czy pełniła także funkcje eksterminacyjną, brak jest jednoznacznych dowodów.

Komora prowizoryczna - komorą eksterminacyjną - argumenty Za i Przeciw:

ZA:

- brak okna obecnie znajdującego się w tym pomieszczeniu miał być argumentem potwierdzającym tezę gazowania w niej ludzi, ale jest to dowód raczej nie wystarczający

PRZECIW:

- drewniane drzwi łączące łaźnię z komorą otwierały się do wewnątrz komory, co znacznie komplikowałoby przeprowadzenie egzekucji

- stan techniczny - nieregularny kształt, miała troje drzwi

- na planach przebudowy komór gazowych pomieszczenie to zaznaczone jest jako ubieralnia - nie jest to termin kamuflujący, gdyż komory w bunkrze zostały zaznaczone jako komory

- w notatce dotyczącej warunków sanitarnych w obozie z 10 maja 1943 r. stwierdza się, że dezynfekcja "umieszczona jest w ubieralni skrzydła wschodniego i dla zwiększenia wydajności ma być rozbudowana przez wybudowanie oddzielnej komory pod wiatą". Termin "gazowanie kwasem pruskim" użyty w tym piśmie, nie mógł odnosić się do gazowania ludzi, gdyż Niemcy takie rzeczy skrzętnie kamuflowali

- w relacjach więźniów i funkcjonariuszy jako komory eksterminacyjne wskazywane są jedynie dwie komory znajdujące się w bunkrze za łaźnią, zaś o komorze prowizorycznej nie ma wzmianek

Komora prowizoryczna Komora prowizoryczna. Widoczne w głębi drzwi prowadzą do łaźni.
Zaznaczone strzałkami - otwory wentylacyjne

Otwór wentylacyjny w suficie Otwór wentylacyjny

Otwór wentylacyjne Otwory prowadzące od pieca znajdującego się tuż za ścianą komory. Piec służył do podgrzewania powietrza w celu lepszego działania gazu - cyklonu B

Przybudówka przylegająca do komory prowizorycznej, w której znajduje się piec. Na prawo od przybudówki widoczny kawałek okienka, którego brak w czasie funkcjonowania komory prowizorycznej ma niby być potwierdzeniem gazowania w niej ludzi.

Drewniane drzwi do komory otwierane do wewnątrz

- - - - - - - - - - - -
<-powrót | w górę

© Copyright Szycha (2004-2015)