.: KL Oranienburg (1933-1934)
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

Podstawowe informacje

Nazwa: Konzentrationslager Oranienburg

Okres funkcjonowania: 21/22.03.1933 - 14.07.1934

Liczba więzionych: b.d.

Liczba zmarłych i zamordowanych: b.d.

Liczba podobozów: 0

Historia obozu

a datę powstania KL Oranienburg przyjmuje się noc z 21/22.03.1933 r. Istnieją jednak przypuszczenia, że obóz w Oranienburgu istniał jeszcze przed tą datą, a ulokowany był w pobliskim zamku, lecz z braku dokładniejszych informacji w/w datę uznaje się za obowiązującą.
Właściwy KL Oranienburg powstał w pofabrycznych budynkach, które przed wojną służyły jako budynki browaru. Pomieszczenia były wilgotne, nie przystosowane do celów więzienia i przez cały czas istnienia obozu prowadzone były przez więźniów prace nad ich adaptacją.
Obóz znajdował się pod nadzorem SA i kierowany był przez SA-Standarte 208. Komendantem obozu był SA-Sturmbannführer Werner Schäfer.
W okresie istnienia obozu upoważnionymi do osadzania w nim były władze pruskiej administracji ogólnej.
Już w okresie zarządzania obozem przez SA, bestialskie metody znęcania się i upodlania człowieka był na porządku dziennym.
Wśród więźniów znajdowali się ludzie o różnych przekonaniach politycznych, których hitlerowcy uważali za swych przeciwników. Byli tam komuniści, socjaldemokraci, "deutsch-nationale", członkowie Stahlhelmu, a nawet ofiary osobistej niechęci Landrata. Do powszechnie znanych więźniów KL Oranienburg należeli socjaldemokraci tacy jak: Fritz Ebert - syn pierwszego prezydenta Republiki Weimarskiej, czy Ernst Heilmann - redaktor wielu pism socjaldemokratycznych.
Rozgrywki wewnątrz partii hitlerowskiej, znane pod nazwą "puczu Röhma", spowodowały przejęcie obozu dnia 7.07.1934 przez SS, a następnie jego likwidacje. 14.07.1934 r. zlikwidowano po cichu obóz w Oranienburgu, wysyłając część więźniów do obozu koncentracyjnego w Emsland, resztę (ok. 200) odesłano do obozu koncentracyjnego w Lichtenburgu. Ostatni więzień, Henry Marx, miał ponoć numer 2873.

Strażnicy SA przed bramą "aresztu prewencyjnego" Oranienburg - jednego z pierwszych obozów koncentracyjnych, kwiecień 1933 r.

- - - - - - - - - - - -
<-powrót | w górę

© Copyright Szycha (2004-2015)