.: Notatka H. Himmlera m.in. dot. Majdanka
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

1941 lipiec 20, b.m.


Notatka o zaradzeniach H. Himmlera w sprawie utworzenia obozu koncentracyjnego na Majdanku i przygotowań do przesiedleń na Zamojszczyźnie

Notatka

Reichsführer SS w czasie swej inspekcji w dniu 20 lipca 1941 r. w Lublinie i Zamościu rozkazał, co następuje:
1. Pełnomocnik Reichsführera SS utworzy obóz koncentracyjny dla 25-50 tys. więźniów, którzy byliby wykorzystywani w warsztatach oraz na budowach SS i policji.
W poszczególnych miejscowościach będą utworzone filie podlegające głównemu obozowi. Czy obóz koncentracyjny ma być utworzony przez inspektora obozów koncentracyjnych?
2. Niemieckie zakłady zaopatrzeniowe.
Rozbudowa dotychczasowego obozu powinna być nastawiona wyłącznie na naprawę. samochodów i roboty stolarskie.
Na wschód od Lublina zostanie utworzony nowy obóz pracy z potrzebnymi warsztatami krawieckimi, ślusarskimi, garbarskimi, kołodziejskimi (budowa sań).
3. Magazyny odzieżowe Waffen SS mają pokrywać swoje zapotrzebowanie w lubelskich zakładach odzieżowych produkujących odzież różnego rodzaju. Berliński magazyn odzieżowy utworzy w Lublinie swoją filię, która będzie załatwiała wszystkie zakupy.
4. Nowe budynki dzielnicy SS i policji będą wznoszone zgodnie z przedstawionym planem tylko na terytorium byłego lotniska w Lublinie w ogólnym planie zabudowy dzielnicy SS i policji należy uwzględnić stare niemieckie miasto.
Zgodnie z ogólnym planem zabudowy należy natychmiast, o ile to technicznie i ekonomicznie możliwe, rozpocząć restauracje i odnowienie starych budowli oraz budowę uzbrojenia dla nowej dzielnicy. Urząd II odda w tym celu do dyspozycji niezbędne siły techniczne złożone z rezerwistów policji. Powinny uczestniczyć również stacjonowane tutaj jednostki SS.
5. Główny Urząd Dowodzenia SS dostarczy niezbędnych części zamiennych dla centralnych warsztatów naprawy samochodów i utworzy odpowiednią składnicę części zamiennych w Lublinie.
6. Należy przeszeregować służbowo odpowiedzialnych kierowników warsztatów i budów odpowiednio do ich umiejętności fachowych i stopnia odpowiedzialności.
SS-Oberführer dr Kammler ma przedstawić odpowiednie propozycje SS-Gruppenführerowi Pohlowi i SS-Gruppenführerowi Juettnerowi.
7. Głównemu Urzędowi Budżetu i Budownictwa zaleca się rozpoczęcie i rozwijanie w jednym ze specjalnych warsztatów produkcji prostego piecyka elektrycznego do ogrzewania.
8. Zakłady zaopatrzeniowe mają przeprowadzić szkolenie murarzy, cieśli itp. (fachowców budowlanych), przygotowujące ich do pracy na Wschodzie. Ponadto należy utworzyć wielkie warsztaty krawieckie zatrudniające Żydówki.
9. W pobliżu Lublina należy zbudować kompleks odpowiednich pomieszczeń gospodarskich dla świń, bydła, koni itp.
10. Rynek w Zamościu należy zachować, jednakże poddając go gruntownej renowacji, zapewniając m. in. nowoczesne urządzenia (jak np. centralne ogrzewanie)
Ponieważ domy zostały czasowo przejęte przez Urząd Powierniczy Wschód, Reichsführer SS skontaktuje się z burmistrzem Winklerem w celu przekazania tych domów SS.
Również w Zamościu należy urządzić dom dowódców SS (SS-Führerheim) z pokojami dla Reichsführera i gości.
11. Akcja "poszukiwania niemieckiej krwi" będzie rozszerzona na całą Generalną Gubernię, a przy niemieckich koloniach w okolicy Zamościa zostanie utworzony wielki teren osiedleńczy. W celu jak najszybszego nadania [tym okolicom] czysto niemieckiego charakteru należy jak najprędzej przystąpić do utworzenia gospodarstw i podjęcia uprawy roli. Szczególną wagę należy przywiązywać do obsadzania żywopłotami itd. Pozostawiony przez Wehrmacht mały poligon należy przekształcić w centralny ośrodek.
12. Należy natychmiast w Zamościu i Tomaszowie utworzyć szkołę dla 30 niemieckich dzieci.
13. Pełnomocnik Reichsführera ma do jesieni tego roku przede wszystkim wydać odpowiednie zarządzenia w celu utworzenia punktów oparcia SS i policji na nowym obszarze wschodnim. W szczególności należy się troszczyć o zapewnienie odpowiednich mieszkań rodzinnych funkcjonariuszom SS i policji.
Należy zwracać szczególną uwagę na tryb życia kawalerów.
14. Reichsführer SS zaakceptował ustanowioną przez SS-Gruppenführera Pohla organizację placówek służby budowlanej Urzędu II pełnomocnika Reichsführera (inspekcja budowlana, centralne kierownictwo budowy, kierownictwo budowy).
To samo dotyczy będących już w toku realizacji przygotowanych zarządzeń.
15. SS-Unterscharführer Riedla awansuję na Untersturmführera (szefa wydziału organizacyjnego).
Major Schutzpolizei Kintrup zostaje przyjęty do SS w randze Sturmbannführera.
Nadleśniczy rejonu Zamościa zostaje przyjęty do SS. Hurt zostaje SS-Untersturmführerem.
16. Wszelakie bezpośrednie składanie zamówień w warsztatach na wykonanie ubrań, siodeł, mebli, futer i dokonywanie napraw jest zakazane.

("Uwierzytelniona kopia")

podp. Himmler


- - - - - - - - - - - -
<-powrót | w górę

© Copyright Szycha (2004-2015)