.: Biogramy
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

 A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L              M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z Petrick Heinrich Fritz (1913-) – SS-Oberscharführer. Urodzony 22.01.1913 r. w Dreźnie. Na Majdanku pełnił funkcję Blockführera. Po wojnie mieszkał w Monachium. Sądzony w Düsseldorfie w procesie 15 członków załogi KL Lublin gdzie został skazany na 6 lata więzienia.

Pfannstiel Erna (1922-) - Urodzona 10.02.1922 r. Dozorczyni w obozie koncentracyjnym na Majdanku od 7.10.1942 r.

Plaza Heinrich (1912-1968) - SS-Hauptsturmführer. Urodzony 10 lipca 1912 r. Był lekarzem w kilku obozach koncentracyjnych: w Auschwitz-Birkenau, Dachau, Mittelbau-Dora, Buchenwald, Natzweiler-Struthof i Stutthof. Członek SS (nr ewidencyjny 352853). Brał udział w eksperymentach medycznych związanych z leczeniem gruźlicy a także w procesie uśmiercania więźniów zastrzykami dosercowymi. Po wojnie, dopiero w 1951 r. wszczęto wobec niego postępowanie sądowe. Został skazany (pod swoją nieobecność w 1954 r.) na karę śmieci przez francuski trybunał sądowy. W 1958 r. również władze RFN rozpoczęły śledztwo przeciwko niemu, jednakże zostało ono umorzone z powodu jego choroby (stwardnienie rozsiane). Zmarł 20 lutego 1968 r.

Plötner Kurt Friedrich (1905-1984) - SS-Sturmbannführer. Urodzony 19 października 1905 r. Specjalista chorób wewnętrznych. Ordynator szpitala SS w Dachau. Brał udział w doświadczeniach medycznych wykonywanych w tym obozie (leczenie malarii, wymuszanie zeznań za pomocą meskaliny, testowanie na więźniach środków toksycznych), a także sam inicjował eksperymenty w tym obozie (leczenie zimnicy za pomocą sztucznie wywołanej gorączki). Zajmował się również wytwarzaniem leku o nazwie "Polygal" mającego w zamierzeniu przyczyniać się do krzepnięcia krwi. Po wojnie zwerbowany przez Amerykanów, kontynuował swoje badania nad wymuszaniem zeznań w USA. W 1950 r. powrócił do RFN i pod fałszywym nazwiskiem osiedlił się w Szlezwiku-Holsztynie. Chroniony przed zdemaskowaniem przez rząd USA. Zatrudniony został na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu we Freiburgu, gdzie otrzymał tytuł profesora w 1954 r. Pomimo złożonego przeciwko niemu oskarżenia przez byłych więźniów, prokuratura nie znalazła dowodów orzekających o jego winie. Zmarł 26 lutego 1984 r.

Pohl Oswald (1892-1951) - SS-Obergruppenführer. Urodzony 30.10.1892 r. w Duisburgu, był zawodowym żołnierzem. W dniu 1.04.1912 r. wstąpił do cesarskiej marynarki wojennej i został wcielony do II Dywizjonu Artylerii w Wilhelmshafen. Po ukończeniu Szkoły Marynarki Wojennej w Kolonii-Wik został awansowany do stopnia podporucznika i przydzielony do sztabu Kriegsmarine jako płatnik (Zahlmeister). Od sierpnia 1914 do listopada 1918 r. brał udział w I wojnie światowej, a następnie służył w Marynarce Wojennej Rzeszy (Reichsmarine). W międzyczasie - w latach 1919-1921 - należał do Freikorpsu "Löwefeld" (zwanego też III Ochotniczą Brygadą Marynarki Wojennej), z którym walczył w Berlinie, na Górnym Śląsku oraz Zagłębiu Ruhry. W czerwcu 1923 r. wstąpił do NSDAP (nr partyjny 30842). W 1926 r. został członkiem Sturmabteilungen, skąd - 1.02.1934 r. - odszedł do SS (nr ewidencyjny 147614) i został przydzielony do Głównego Sztabu SS na stanowisko kierownika wydziału administracyjnego (Chef der Verwaltungsabteilung). Po wyłączeniu z Głównego Urzędu SS Departamentu Administracyjnego i powołaniu 1.06.1935 r. Urzędu Administracyjnego SS został jego szefem (Chef des SS-Verwaltungsamtes), a po kolejnej reformie organizacyjnej naczelnych struktur organizacyjnych SS i powstaniu Głównego Urzędu Administracji i Gospodarki SS oraz Głównego Urzędu Budżetu i Budownictwa SS - dnia 8.06.1939 r. - mianowano go ich szefem. Stanowisko to piastował do czasu utworzenia w dniu 1.02.1942 r. Głównego Urzędu Gospodarczo-Administracyjnego SS, którego został szefem i funkcję tę pełnił do 8.05.1945. Od 3.03.1942 r. przejął kontrolę (ze skutkiem od 16.03.1942 r.) nad Inspektoratem Obozów Koncentracyjnych, który wszedł w skład Grupy Urzędów D - Obozy Koncentracyjne w SS-WVHA. Odznaczony m.in. Krzyżem Żelaznym II Klasy, Krzyżem Honorowym za Udział w Wojnie, Orderem Orła Śląskiego II i I Klasy (Schlesischer Adler II und I Klasse), Wojennym Krzyżem Zasługi II i I Klasy, Krzyżem Rycerskim do Wojennego Krzyża Zasługi z Mieczami, Srebrnym Krzyżem Niemieckim, Sztyletem Honorowym SS, Szpadą Honorową SS oraz Pierścieniem Honorowym SS. Skazany w dniu 3.11.1947 w procesie SS-WVHA przed Amerykańskim Trybunałem Wojskowym w Norymberdze na karę śmierci. Wyrok wykonano 8.06.1951 r. w Landsbergu.

Pokorny Adolf (1895-?) - Urodzony 26 lipca 1895 r. Żołnierz I wojny światowej, lekarz dermatolog. W 1939 roku odmówiono mu członkostwa w NSDAP, ponieważ wcześniej poślubił żydowską lekarkę (w 1935 roku przeniósł ją oraz dzieci do Wielkiej Brytanii a także się z nią rozwiódł, co w procesie Norymberskim było jednym z argumentów przeciwko niemu). W czasie II wojny światowej pracował jako lekarz wojskowy w Wehrmachcie. W październiku 1941 r. napisał list do Heinricha Himmlera, w którym proponował przeprowadzenie sterylizacji na ludziach z pomocą wyciągu z zioła (Caladium seguinum). Propozycja ta spotkała się z aprobatą Himmlera, jednakże w wyniku problemów z hodowlą roślin w niesprzyjającym klimacie, nie przeprowadzono doświadczeń na ludziach. Z tego też względu w procesie lekarzy w Norymberdze, został uniewinniony.

Poppendick Helmut (1902-1994) - SS-Gruppenführer. Urodzony 06 stycznia 1902 r. Naczelny lekarz w Głównym Urzędzie do Spraw Rasowych i Osiedleńczych SS. Do 1941 r. służył na froncie zachodnim. W 1941 r. został zwolniony ze służby wojskowej i rozpoczął karierę urzędniczą. Od 1943 r. szef gabinetu naczelnego lekarza SS i policji. Współpracował w organizacji niektórych doświadczeń medycznych w obozach koncentracyjnych, m.in., w KL Buchenwald. Sądzony w procesie lekarzy w Norymberdze i skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Został zwolniony przedterminowo w 1951 r. Następnie podjął pracę jako internista w Oldenburgu. Zmarł 11 stycznia 1994 r.

Popiersch Max (1893-1942) – SS-Sturmbannführer. Urodzony 26.05.1893 r. w Pszczynie. Doktor medycyny. Od 20.08.1914 do 24.12.1918 r. służył w szpitalu polowym 6. zapasowego pułku artylerii polowej we Wrocławiu, od stycznia 1915 r. do października 1918 r. brał udział w I wojnie światowej w stopniu gefrajtra. Między marcem 1919 a lipcem 1919 r. był członkiem Legionu Ochotniczego „Żelazna Dywizja”. Do NSDAP i SS wstąpił 1.05.1933 r. (nr partyjny 3.531.412, nr ewidencyjny 176.467). 1.09.1939 r. powołano go do czynnej służby w SS-Totenkopfverbände w charakterze zwierzchnika obozowej służby zdrowia SS w KL Flossenbürg. W obozie tym przebywał do marca 1940 r. na taką samą funkcję odkomenderowano go – w zastępstwie – do KL Buchenwald, a stamtąd – 22.05.1940 r. – do nowo utworzonego KL Auschwitz. Stanowisko SS-Standortarzta pełnił w nim do 1.10.1941 r., kiedy to przeniesiono go do KL Lublin, gdzie powierzono mu zadanie zorganizowania i kierowania obozową służbą zdrowia SS. Funkcję tę pełnił do swojej śmierci 21.04.1942 r. Odznaczony m.in. Krzyżem Żelaznym II Klasy, Krzyżem Honorowym za Udział w Walkach na Froncie.

- - - - - - - - - - - -
<-powrót | w górę

© Copyright Szycha (2004-2015)