.: Biogramy
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

 A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L              M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z Caesar Joachim (1901-?) - SS-Obersturmbannführer. Urodzony 30.05.1901 r. Dr agronomii, członek NSDAP (nr członkowski 626589) i SS (nr ewidencyjny 74704). Po dojściu Hitlera do władzy był początkowo burmistrzem w Holsztynie a od 1934 r. etatowym pracownikiem Urzędu Szkoleniowego SS a następnie jego kierownikiem. Do KL Auschwitz przybył w lutym 1942 r. W dniu 12 marca został kierownikiem oddziału gospodarstw rolnych. Podlegały mu przyobozowe gospodarstwa rolne, hodowlane a także stacja doświadczalna hodowli roślin w Rajsku. Dotychczas nie był pociągany do odpowiedzialności. Przebywa w NRF i jest kierownikiem pralni.

Capesius Victor (1907-1985) - SS-Sturmbannführer. Doktor farmacji. Urodzony 7.02.1907 r. w Reusmarkt. Członek Waffen-SS od lipca 1943 r. Kierownik apteki w obozie oświęcimskim od 1943 r. do ewakuacji w styczniu 1945 r. Od czerwca 1941 r. do 1943 r. był kapitanem Armii Rumuńskiej. W lipcu 1943 r. - jako folksdojcz - został poprzez komendę uzupełnień Nadodcinka SS "Południowy-Wschód" w Wiedniu wcielony do SS. Następnie był oficerem w pułku SS stacjonującym w Warszawie. Stamtąd przeniesiono go do KL Auschwitz na stanowisko kierownika apteki. Prowadził tu również eksperymenty farmakologiczne na temat wymuszania zeznań pod wpływem narkotyków. W 1945 r. przebywał ponadto w KL Dachau. SS-Hauptsturmführer od lipca 1943 r., SS-Sturmbannführer od 9.11.1944 r. Wyrokiem Sądu Krajowego we Frankfurcie nad Menem z dnia 20.08.1965 r. został skazany na 9 lat pozbawienia wolności. Zwolniony przedterminowo w 1968 r. Zmarł 20 marca 1985 roku.
Foto: [1]

Chaimies Viktor (1914-) - SS-Rottenführer. Urodzony 1.06.1914 r. w Krottingen. W obozie oświęcimskim pełnił początkowo służbę wartowniczą w 5. kompanii (20.03.1942 r.) i 1. kompanii sztabowej (14.05.1943 - 23.12.1943 r.). Następnie został członkiem drużyny sanitarnej SS (7.11.1944 r.). SS-Sturmmann (14.05.1943 r.), a następnie SS-Rottenführer (7.11. - 23.12.1944 r.)

Clauberg Carl (1898-1957) - honorowy SS-Brigadeführer. Urodzony 18.09.1898 r. w Wupperhoff. Doktor medycyny, ginekolog, profesor Uniwersytetu w Królewcu. W 1924 r. uzyskał dyplom lekarza, a rok później złożył egzamin doktorski. Przez długi okres pracował w Królewcu, gdzie w 1933 r. habilitował się. W 1937 r. został mianowany profesorem ginekologii i położnictwa. W lutym 1940 r. przeniósł się na Śląsk do Chorzowa. W okresie wojny był kierownikiem Kliniki Chorób Kobiecych i szpitala p.w. Św. Jadwigi w Chorzowie. Należał do znanych ginekologów niemieckich, był jednym z najbardziej gorliwych zwolenników hitleryzmu. W 1933 r. wstąpił do NSDAP i SA. Odznaczony złotą odznaką NSDAP. Claubeg cieszył się w Trzeciej Rzeszy sławą wybitnego specjalisty. Opracował metodę produkcji dwóch wartościowych preparatów hormonalnych i ogłosił drukiem wiele prac na temat leczenia bezpłodności. Jego działalność zainteresowała Reichsführera-SS Heinricha Himmlera, poszukującego sposobów przeprowadzenia masowej sterylizacji kobiet. Po wyrażeniu zgody na opracowanie tego rodzaju metod, Carl Clauberg w 1942 r. został przeniesiony do obozu oświęcimskiego. Początkowo prowadził tu badania w Brzezince, wkrótce jednak przydzielono mu do dyspozycji blok 10 w obozie macierzystym. Po ewakuacji obozu eksperymenty kontynuował w Ravensbrück. W wyniku jego zbrodniczych medycznych eksperymentów kilkaset więźniarek zmarło lub zostało zamordowanych jako tzw. "nosicielki tajemnic" (Geheimnissträger). Od 1942 r. honorowy SS-Brigadeführer. Pod koniec wojny ukrywał się na terenie Szlezwika-Holsztynu. Aresztowany w czerwcu 1945 r. został przewieziony do Związku Radzieckiego. Latem 1948 r. odbył się w Moskwie proces Clauberga; został skazany na 25 lat więzienia. W 1955 r. przekazano go Republice Federalnej Niemiec, gdzie rychło wypuszczony na wolność próbował ponownie rozpocząć działalność naukową i lekarską. Na wniosek prokuratury został aresztowany w listopadzie 1955 r. W kwietniu 1957 r. Niemiecka Izba Lekarska pozbawiła Clauberga prawa wykonywania praktyki lekarskiej. 9.08.1957 r. Carl Clauberg zmarł w więzieniu w Kilonii nie doczekawszy procesu sądowego.
Foto: [1] [2]

Conti Leonardo (1900-1945) - SS-Obergruppenführer. Urodzony 24 sierpnia 1900 r. Sekretarz stanu służby zdrowia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Naczelny Lekarz (minister zdrowia) III Rzeszy, Reichsärzteführer. Studiował medycynę w Berlinie i Erlangen. Należał do freikorpsu, NSDAP, SA i SS. Brał udział w puczu Kappa. Tworzył struktury służby medycznej SA. Założył Nazistowski Związek Lekarzy w dystrykcie berlińskim. Od 1934 Conti stał na czele Departamentu Zdrowia Publicznego i był szefem berlińskiej służby zdrowia. Uważany za specjalistę od spraw rasowych. Był współodpowiedzialny za organizację doświadczeń medycznych (leczenie malarii) w obozie Dachau oraz w Buchenwaldzie (szczepionki przeciwko tyfusowi). Został aresztowany przez aliantów 19 maja 1945 r. we Flensburgu i osadzony w Norymbergii. Czekając na proces powiesił się w celi 6 października 1945 r.

- - - - - - - - - - - -
<-powrót | w górę

© Copyright Szycha (2004-2015)