.: Biogramy
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

 A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L              M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z Oberhauser Josef (1915-1979) - SS-Untersturmführer. Oberhauser urodził się w 1915 r. w Monachium-Riem. W 1935 r. wstąpił do SS, a do NSDAP w 1937. od grudnia 1939 r. do listopada 1941 r. pracował w ośrodku "eutanazji" Operacji T-4 Grafeneck i Bernburg. W listopadzie 1941 r. został przeniesiony do Lublina, aby nadzorować budowę obozu zagłady w Bełżcu. Oberhauser został zastępcą Wirtha, najpierw w Bełżcu - do połowy 1942 r., a następnie w Inspektoracie Specjalnym Akcji Reinhard w Lublinie. Pełniąc tę funkcję, towarzyszył Wirthowi w inspekcjach obozów zagłady. Jesienią 1943 r. został przeniesiony z Wirthem, Globocnikiem i Heringiem do Triestu. Oberhauser przeżył wojnę. W 1965 r. zachodnioniemiecki sąd uznał go wprawdzie winnym masowych mordów, lecz skazał na zaledwie 4 i pół roku więzienia.

Oberheuser Hertha (?) - lekarka obozowa w Ravensbrück, specjalistka z zakresu dermatologii. Współpracowała z lekarzami SS w wykonywaniu doświadczeń z sulfonamidami i nad odnową kości, mięśni i nerwów. W 1935 r. wstąpiła do związku dziewcząt niemieckich, organizacji młodzieżowej propagującej idee narodowosocjalistyczne, a w 1937 r. do NSDAP. Należała również do Narodowosocjalistycznego Związku Lekarzy. Dobrowolnie zgłosiła się do pracy w kobiecym obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. W 1943 r. przeszła na stanowisko asystentki zakładu leczniczego w Hohenlychen. W czasie pobytu w obozie czynnie pomagała lekarzom wykonującym doświadczenia ż sulfonamidami. Z listy skazanych na śmierć wybierała osoby do doświadczeń. Asystowała przy zabiegach i nadzorowała przebieg pooperacyjny u więźniarek. Wskutek zaniedbywania obowiązków doprowadzała do zakażeń i wyjątkowo ciężkiego gojenia ran. Wykonywała również zastrzyki z nafty, powodując śmierć wielu więźniarek. Na lekarskim procesie w Norymberdze została skazana na 20 lat więzienia. Zwolniona przedterminowo, po odbyciu zaledwie 1/3 kary. Osiedliła się w Szlezwiku-Holsztynie i rozpoczęła praktykę lekarską. Na skutek licznych protestów odbył się proces o pozbawienie jej prawa wykonywania zawodu. Po dłuższych rozpatrywaniach tej sprawy minister spraw wewnętrznych odebrał jej prawo wykonywania praktyki.

Opitz Friedrich (1898-?) – SS-Hauptsturmführer. Urodzony 7.08.1898 r. w Bergen, z zawodu krawiec. W okresie I wojny światowej walczył w armii niemieckiej w 501. pułku piechoty. Członek NSDAP od 1.12.1929 r. (nr partyjny 170 897). Od 1.12.1929 do 4.11.1930 r. należał do Sturmabteilungen, a następnie do SS (nr ewidencyjny 3 533). Przydzielono go do 73. pułku tej organizacji w Ansbach. 1.11.1936 r. został powołany do zawodowej służby w SS i skierowany do Ośrodka Szkoleniowego SS w Dachau, w którym był oficerem SS do 20.04.1941 r. następnie przeniesiono go do firmy Zakłady Odzieżowe Formacji Zbrojnych SS Dachau Sp. Z o.o. w Dachau., których był kierownikiem do 1.09.1941 r. Następnie odszedł na stanowisko zwierzchnika zamiejscowej filii tych zakładów przy KL Lublin. 21.04.1942 r. przeniesiony do zamiejscowej placówki tego przedsiębiorstwa w FKL Ravensbrück, którą w marcu 1942 r. podporządkowano Grupie Urzędów W – Przedsięwzięcia Gospodarcze w SS-WVHA, a właściwie Urzędowi W VI – Przedsiębiorstwa Tekstylne i Skórzane, referatowi W VI/1 grupującemu firmy i przedsiębiorstwa z branży tekstylnej i skórzanej należącej do SS. W listopadzie 1944 r. nadzorował wykonanie zadań produkcyjnych garbarni działającej przy KL Auschwitz, a po likwidacji obozu oświęcimskiego powrócił do KL Dachau, gdzie przejął kierownictwo nad firmą Bekleidungswerke der Waffen-SS Dachau GmbH, której zwierzchnikiem pozostał do maja 1945 r. Członek organizacji Lebensborn. Odznaczony m.in. Krzyżem Honorowym za Udział w Walkach na Froncie, Krzyżem Zasługi II Klasy z Mieczami, Wojennym Krzyżem Zasługi II Klasy z Mieczami, Medalem za Aneksję Czeskich Sudetów oraz Pierścieniem Honorowym SS.

Orlowsky Minna Elisabeth Alice (1908-1976) - Urodzona 30.09.1908 r. Dozorczyni w obozie koncentracyjnym na Majdanku od 1.07.1943 r. Zatrudniona w komandzie pralni, do którego należało 75-80 więźniarek, obdarzona dużą siła fizyczną, biła więźniarki do utraty przytomności i brała czynny udział w akcji 3.11.1943 r., po wojnie ekstradowana do Polski, sądzona w Krakowie w procesie oświęcimskim, skazana na dożywotnie więzienie, ale po amnestii 19.12.1956 r. wydana do RFN. Pracowała jako gospodyni w hotelach. W 1965 r. otrzymała rentę. Ponownie sądzona przed Sądem Krajowym w Düsseldorfie na procesie w latach 1975-1981. W trakcie procesu w dn. 21.05.1976 zmarła na zawał serca 73-letnia już Orlowsky.
Foto: [1]

- - - - - - - - - - - -
<-powrót | w górę

© Copyright Szycha (2004-2015)