.: Słowniczek wyrażeń obozowych
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

A

Abendapel - apel wieczorny

Abgang - "ubytek", w obozie więzień wypisany ze stanu obozu na skutek zgonu lub przeniesienia do innego obozu

Abläuten - uderzenie w gong lub dzwon na zbiórkę

absznit - odcinki obozu (np. BIa)

akcja specjalna - Sonderbehandlung

ambony - bociany

apel - zbiórka więźniów na placu apelowym (Appelplatz) dla sprawdzenia liczby obecnych. Najczęściej zarządzany trzy razy dziennie: rano - przed wyjściem do pracy, w południe - w czasie przerwy obiadowej, oraz wieczorem - po powrocie z pracy

apelowy plac, Appelplatz - miejsce zbiórki i przeglądu wszystkich więźniów z pola, ustawianych piątkami w kolejności bloków. Ponadto miejsce wykonywania wyroków śmierci, miejsce karnych apeli, egzekwowania kar.

arabowie - określenie więźniów żydowskich
beduini

Arbeitsdienst - więzień pracujący w biurze zatrudnienia

Arbeitseinsatz - biuro zatrudnienia, wchodziło w skład Oddziału III, jego zdaniem było dysponowanie pracą w obozie i na zewnątrz, zawieraniem umów z zakładami pracy zatrudniającymi więźniów, obliczanie dniówek roboczych, ustalanie norm pracy. Kierownik tego działu (Arbeitseinsatzführer) w sprawach dotyczących zatrudnienia więźniów był w stałym kontakcie z kierownikiem Oddziału III (Schutzhaftlagerführer)

Arbeitseinsatzführer - członek wydziału IIIa - obóz więźniarski, nadzorujący przydział więźniów do grup roboczych (komand)

Arbeitserziehungslager (AEL) - wychowawczy obóz pracy

Arbeitskommando - drużyna robocza

Arbeitskriegsgefangenenlager - obóz pracy dla jeńców wojennych

Arbeitslager - obóz pracy

areszt ochronny - Schutzhaft

areszt prewencyjny - Vorbeugungshaft

arystokracja - prominencja lagrowa

arztvormelderzy - więźniowie, którzy zgłosili się do lekarza SS, w celu dostania się na rewir

ASO - Assoziale Elemente, Arbeitscheu Asoziale

Asoziale - więźniowie aspołeczni, jedna z kategorii więźniów osadzonych w obozie m.in. za włóczęgostwo, nierząd, sutenerstwo, uchylanie się od pracy itp. Do tej kategorii zaliczano także Cyganów. Aspołeczni oznaczeni byli trójkątem w kolorze czarnym
aspołeczni, czarni, ASO, Assoziale Elemente, Arbeitscheu
Oznaczenia więźniów

Aufnahmegebaüde - budynek przyjęć więźniów do obozu i ich rejestracji

Aufseherin - dozorczyni kobiet-więźniarek w obozie koncentracyjnym, Niemka
aufseherka, aufzejerka
FKL Lublin

aufseherka - Aufseherin

aufzejerka - Aufseherin

Aussenkommando - brygada zewnętrzna, grupa więźniów zatrudniona poza terenem obozu

Aussenlager - obóz zewnętrzny, podobóz

Avo - mączka stanowiąca jeden ze składników zupy obozowej

B

Bärengang chód niedźwiedzia

banan palica

Bauabschnitt (B) - odcinek budowlany obozu (obóz Birkenau podzielony był na następujące odcinki: BIa,b BIIa,b,c,d,e,f,g BIII - tworzyły one oddzielne obozy o różnym przeznaczeniu)
KL: Auschwitz-Birkenau

Bauhof - skład materiałów budowlanych i kanalizacyjnych. Na Majdanku położony na osi pól więźniarskich w pobliżu szosy Lublin-Chełm
Foto: [1] - Majdanek

Bauleitung - kierownictwo budowy i rozbudowy obozu

beduini - arabowie

begrüsung cugangów - "powitanie" nowo przybyłych więźniów

Bekleidungskammer - ubieralnia, obozowy magazyn odzieży więźniarskiej

Bekleidungswerke - zakłady odzieżowe

berlaj - zupa obozowa

Berufsverbrecher - zawodowy przestępca, więzień oznaczony literami BV, oraz zielonym trójkątem
Oznaczenia więźniów

Bereitschaftwache - pogotowie wartownicze
Strzeżenie i izolacja

Bestandstafel - tablica z tektury, wisząca w każdym skrzydle bloku, informująca o aktualnym w danym dniu stanie osobowym więźniów, funkcyjnych, wyznaczonych dyżurów sprzątaczy

besztand - stan liczbowy więźniów

Bevauer Berufsverbrecher

"Biały domek" - prowizoryczna komora gazowa, zwana tez bunkrem nr 2
KL: Auschwitz-Birkenau

Bibelforscher - badacz Pisma Świętego, świadek Jehowy, oznaczony fioletowym trójkątem
Oznaczenia więźniów

binda [od niem. Binde] - opaska więźniów funkcyjnych, na której widniała funkcja jaką dany więzień sprawuje
Foto: [1]

blaugaz cyklon B

Blockältester funkcyjny

Blockführer - SS-man nadzorujący więźniów danego bloku

Blockführerstube - kancelaria nadzorców baraków, miejsce urzędowania dyżurnego SS-mana; wartownia
Foto: [1]
Feldbude, wartownia

Blockhilferin - więźniarka pełniąca funkcję pomocnicy blokowej

Blockschreiber - pisarz blokowy, więzień funkcyjny prowadzący rejestr więźniów mieszkających w bloku

blocksperra blockszpera

Blocksperre blockszpera

blockszpera [od niem. Blocksperre] - zakaz opuszczania bloków mieszkalnych, wprowadzano ten zakaz przeważnie wtedy, gdy władze obozowe chciały wykonywać pewne czynności bez świadków ze strony uwięzionych w obozie, np. egzekucje większych rozmiarów, selekcje itp.
Blocksperre, blocksperra

blok [od niem. Block] - barak mieszkalny więźniów, stanowiący jednostkę administracyjną obozu
Foto: [1]

blondynki lojzy

bocianie gniazda bociany

bocianówki bociany

bociany - wieżyczki strażnicze otaczające obóz
Foto: [1] [2]
ambony, bocianie gniazda, bocianówki, jaskółka, Wachturm, zwyżki

Bock - ławka do wykonywania kar chłosty
box, fortepian, kozioł

box - bock

brama śmierci - główna brama w Brzezince którędy wjeżdżały pociągi z nowym transportem
Foto: [1]
KL: Auschwitz-Birkenau

Briefaktion - zorganizowana przez SS akcja pisania listów przez Żydów z Theresienstadt, którzy przed uśmierceniem zmuszeni zostali do poinformowania swych krewnych w Czechosłowacji, że w obozie przebywają w dobrych warunkach
KL: Auschwitz-Birkenau

brotkamera - magazyn chlebowy

brunetki - pchły

brygada - kommando

brytfanka - żelazne urządzenie w piecu krematoryjnym, służące do wsuwania zwłok na paleniska
patelnia

buda - wyodrębnione w bloku pomieszczenie, pokój w którym mieszkali funkcyjni: blokowi, sztubowi, pisarz, niektórzy kapo. Zwykle bardzo luksusowo urządzone. Wstęp do nich był dla więźnia z bloku zabroniony
kapówka, kapufa, kapuf

budowanie łóżka - ścielenie łóżka z pedantyczną dokładnością, nierówno ułożony koc, wystająca słoma z siennika mogły być pretekstem do skatowania przez więźnia funkcyjnego

budowanie mogiły - układanie na stosie sienników w kącie bloku, które następnie przykrywano kocami

bykowiec - palica

buksa - prycza

Bunkier - podziemie bloku nr 11, w którym mieścił się areszt obozowy
KL: Auschwitz-Birkenau

bunkrowcy - więźniowie przebywający w bunkrze w bloku 11 w Auschwitz I
KL: Auschwitz-Birkenau

burżuazja prominencja lagrowa

BV Berufsverbrecher

C

cegielnica - krematorium I w Auschwitz
Foto: [1]
KL: Auschwitz-Birkenau

chlebówka - złota zupa

chód niedźwiedzia [od niem. Bärengang] - "ćwiczenie", forma kary stosowana wobec więźniów polegająca na chodzeniu na wyprostowanych nogach z jednoczesnym trzymaniem rąk w okolicy kostek nóg

ciuk - kipa

cugang - transport

culaga - dodatek żywnościowy dla pracujących

cyklon B - jest środkiem dezynfekcyjnym, składającym się z grudek ziemi okrzemkowej wielkości 1 cm3, nasyconej ciekłym cyjanowodorem z dodatkiem stabilizatora....
blaugaz, giftgaz
Cyklon B

czarna ściana - ściana na dziedzińcu bloku 11-stego, gdzie rozstrzeliwano więźniów
Foto: [1] [2]
KL: Auschwitz-Birkenau
czarny ekran, ekran, ściana śmierci, ścianka

czarni Asoziale

czarnowinklowcy Asoziale

czarny ekran - czarna ściana

czarny trójkąt Asoziale

czarny więzień - więzień z naszytym na ubraniu czarnym trójkątem określającym jego przynależność do pewnej określonej grupy więźniów, w tym wypadku do tzw. więźniów asocjalnych

czerwoni Schutzhäftling

czerwono punktowiec - więzień z punktem

czerwonowinklowcy Schutzhäftling

"Czerwony domek" - prowizoryczna komora gazowa, zwana tez bunkrem nr 1
KL: Auschwitz-Birkenau

czółna - holenderki

D

DAW - skrót od Deutsche Ausrüstungswerke - Niemieckie Zakłady Zaopatrzenia

dekownik - więzień który ukrywa się przed władzami obozu, kapo, czy uchyla się od pracy

Depothäftlinge - więźniowie w tzw. depozycie, umieszczeni przejściowo na terenie Birkenau
KL: Auschwitz-Birkenau

Die graue Erde - "Szara ziemia", tytuł marsza Gross-Rosen
KL: Gross-Rosen

dłubaki - holenderki

drąg - palica

"Durchangsjuden" - więźniarki-Żydówki przebywające przejściowo w obozie i nie objęte numeracja

Durchfall durchwal

Durchgangslager - obóz przejściowy

durchwal - krwawa biegunka głodowa, jedna z głównych chorób nękająca więźniów

duża postenkieta post

E

efekt Effektenkammer

Effektenkammer - magazyn mienia więźniarskiego

Effektenlager - "Kanada" - odcinek obozu, na którym w dużych pomieszczeniach magazynowych gromadzono przedmioty zagrabione więźniom Auschwitz i podobozów. Oficjalna nazwa tego obozu to "Effektenlager". Były dwa takie odcinki. Pierwszy powstał w pobliżu obozu macierzystego Auschwitz I i nazywany był Effektenkammer I. Znajdował się w sąsiedztwie fabryki DAW. Składał się z pięciu baraków drewnianych i jednego murowanego. Po utworzeniu "Effektenkammer II" w obozie Birkenau, na odcinku BIIg, "Kanadę I" wykorzystywano tylko wtedy, gdy "Kanada II" była przepełniona. Na terenie "Kanady II" znajdowało się 30 baraków drewnianych, z tego większość do magazynowania i sortowania, dwa baraki dla pracujących tam więźniów - kobiet i mężczyzn oraz jeden barak mieszkalno-służbowy dla SS-manów. Do 1943 r. w "Kanadzie I" zatrudnionych było 1000-1600 więźniów. W "Kanadzie II" od 1944 r. pracowało 1500-2000.
Nazwa "Kanada" została prawdopodobnie wymyślona przez zatrudnionych tam więźniów polskich. Więźniowie tego komanda zajmowali się sortowaniem wszystkich zgromadzonych tam rzeczy. Wyszukiwali ukryte przedmioty wartościowe, usuwali z ubrań żydowskie oznaczenia i oddzielali rzeczy w dobrym stanie od uszkodzonych lub zużytych. Ponieważ zgromadzone tam "bogactwo" wydawało się im czymś nadzwyczajnym, porównywali go z Kanadą, gdzie - według nich - znajdowało się źródło wszelkiego dobrobytu. Po przyjeździe dużych transportów magazyny "Kanady" zapełniały się po sam dach. Rzeczy leżały na tym odcinku również pomiędzy barakami. Wprost z "Kanady" część dóbr, przede wszystkim kosztowności, wywożona była wagonami towarowymi w głąb Rzeszy. Przed opuszczeniem Auschwitz naziści podpalili obiekty obozowe, w wyniku czego na odcinku "Kanady" pozostało jedynie sześć baraków. Jeszcze dzisiaj na tym terenie można zobaczyć pewną ilość nadpalonych sztućców. Więźniowie z komanda "Kanada", którzy sortowali i porządkowali te przedmioty i opróżniali przybywające wagony z rzeczy po nowo przybyłych do obozu, byli w stosunkowo dobrej kondycji fizycznej, ponieważ mogli organizować kosztowności i różne inne przedmioty, by następnie wymienić je na żywność. Tego rodzaju praca była w Auschwitz i Birkenau bardzo pożądana.
KL: Auschwitz-Birkenau

efkael Frauenkonzetrationslager

Ehrenhäftling - "honorowy więzień", korzystający z pewnych przywilejów i udogodnień

ekran czarna ściana

Entengang kaczowaty chód

Entlassung - zwolnienie (z obozu)

Entläusung - odwszenie

Entwesungskammer - pomieszczenie, w którym przeprowadzano dezynfekcję

Erholungsblok - blok ozdrowieńców
szonungsblok

Erholungslager - obóz wypoczynkowy, ironiczne określenie obozu koncentracyjnego kat. I np. Dachau

Erkennungsdienst - pracownia fotograficzna służby rozpoznawczej obozowego Gestapo
KL: Auschwitz-Birkenau

Erziehungshäftlinge (EH) - więźniowie krótkoterminowi, przysyłani na "wychowanie" (tzw. erzihunge)

Erziehungskompanie - drużyna (kompania) wychowawcza więźniów

essenholerzy - więźniowie noszący jedzenie

etat - posada

F

fajki - słupy, na których zaczepione były naelektryzowane druty
Foto: [1]

Familienlager Theresienstadt - obóz rodzinny w Birkenau przeznaczony dla Żydów z getta Theresienstadt
KL: Auschwitz-Birkenau

Familien Zigeunerlager - obóz rodzinny dla Cyganów w Birkenau
KL: Auschwitz-Birkenau

fasunek - rzeczy, które więzień otrzymywał z przydziału obozowego

Feld - Pole, samodzielna administracyjnie jednostka grupująca na Majdanku ok. 5 tysięcy więźniów
pole

Feldbude - Blockführerstube

Feldführer - komendant pola więźniarskiego

Feldschreiber - pisarz pola - więzień funkcyjny

feretrony - prymitywne nosze, na których przynoszono martwych więźniów z pracy

ferlegowanie - przeniesienie więźnia do innego bloku, komanda

feuerwacha [z niem. Feuerwache] - obozowa straż pożarna

Filcer, Filcować [od niem. Filzen] - esesman lub kapo osobiście rewidujący więźnia

fioletowi - zieloni

FKL- patrz Frauenkonzetrationslager

Fleck flek

Fleckfieber flek

flegmona pęcherzyca

flek [z niem. Fleck] - tyfus plamisty (dur plamisty)
flektyfus, kopftyfus, Fleck, Fleckfieber, tyfus, tyfus plamisty, dur plamisty

flektyfus - flek

Fluchpunkte - czerwone kółko na plecach jak i na piersi, dodatkowe oznaczenie więźniów podejrzanych o ucieczkę, obłożonych kara dodatkową, niewygodnych, więzień taki miał dodatkowo wymalowane litery IL (im Lager - w obrębie obozu)
punkt
Oznaczenia więźniów

Fluchtverdächtig - podejrzany o ucieczkę

Flugplatz - lotnisko, teren fabryki samolotów w Lublinie, na którym był zlokalizowany jeden z podobozów Majdanka

fortepian - Bock

Frauenkonzetrationslager - kobiecy obóz koncentracyjny
efkael

funkcyjny - więzień pełniący jakąś funkcję w administracji więźniarskiej obozu:
- na szczeblu obozowym:
     Lagerältester - starszy obozu, najstarszy funkcyjny więzień, wyłącznie Niemiec
     Lagerkapo - jego zastępca, tylko Niemiec
     Lagerschreiber - pisarz obozowy kierujący kancelarią obozu
     Laüfer - goniec
- na szczeblu bloku:
     Blockälteste (blokowy) - najstarszy więzień funkcyjny na bloku, dbał o porządek bloku, nadzorował wydawanie jedzenia, paczek itp. Był odpowiedzialny za zgodność apelu. Inne dorywcze zajęcia: poszukiwanie zbiegłych więźniów (w obrębie wielkiej postenketty), wymierzanie kar cielesnych przy oficjalnych egzekucjach itp.
     Blockschreiber, Schreiber - pisarz blokowy
     Stubendienst - sztubowy, izbowy, członek więźniarskiej służby porządkowej na bloku, zajmował się utrzymaniem porządku w sztubie, czyli sali w baraku mieszkalnym
     Kostverteiler - więzień rozdzielający żywności na bloku
- na szczeblu komanda:
     Oberkapo - naczelny kapo komanda złożonego z kilku grup roboczych
     Unterkapo (Kapo), Hilfskapo - kapo, pomocnik kapo - nadzorujący wydzieloną grupę roboczą
     Vorarbeiter - starszy więzień w grupie roboczej (komandzie)

Führerheim - hotel i kasyno dla SS

G

G.U. - Sonderbehandlung

gamel - muzułman

gazkamera - komora gazowa

gazkomora - komora gazowa

Geheimnisträger - wtajemniczony - informacja wpisywana w aktach więźniów zatrudnionych w miejscach, w których mieli możliwość obserwować masową zagładę

Geisel - zakładnik

gemiza - jarzyna, wszystko co było zielone i dawało się zjeść
witamina

Generalny Plan Wschód - Generalplan Ost

Generalplan Ost (Generalny Plan Wschodni) - szczegółowe plany dotyczące Europy Wschodniej opracowane zostały jeszcze przed agresją na Polskę. Uległy one jednak modyfikacjom i przeróbkom, aż wreszcie na początku 1940 r. opracowany został projekt zatytułowany Generalny Plan Wschodni. Zwycięstwa Wehrmachtu na froncie wschodnim jesienią 1941 r. spowodowały nasilenie badań nad jego realizacją. Badania prowadził Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA), Komisariat Rzeszy do Umacniania Niemczyzny (Greifeldt) oraz Urząd do Spraw Rasowo-Politycznych NSDAP.
Był to dokument ściśle tajny, treść jego była znana tylko współpracownikom najwyższego szczebla hierarchii hitlerowskiej. Po wojnie nie odnaleziono ani jednego egzemplarza Generalnego Planu Wschodniego, jednak sam fakt istnienia tego dokumentu jest niewątpliwy. Potwierdza to, jeden ze świadków przesłuchanych w procesie Nr 8 przed amerykańskim Trybunałem Wojskowym w Norymberdze, SS-Standartenführer dr Hans Ehlich, który jako wyższy urzędnik RSHA był głównym referentem opracowującym Generalplan Ost. Poza tym zachowało się kilka dokumentów omawiających lub uzupełniających ten plan, w tym memoriał z dnia 27.04.1942 r. "Stellungnahme und Gedanken zum Generalplan Ost des Reichsführers-SS" (Ocena i uwagi do Generalnego Planu Wschodniego Reichsführera-SS) autorstwa dr Ericha Wetzela, kierownika Centrali Doradczej Urzędu do Spraw Polityki Rasowej przy partii narodowo-socjalistycznej (NSDAP).
W ostatecznej redakcji Generalplan Ost składał się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich tzw. Kleine Planung, obejmowała projekty na najbliższą przyszłość. Realizacja ich miała następować sukcesywnie, w miarę zdobywania obszarów położonych na wschód od przewidywanych granic Niemiec. Poszczególne etapy objęte Małym Planem były następnie opracowywane w sposób bardziej szczegółowy. W ten właśnie sposób doszło do opracowania w końcu listopada 1939 r. planu dotyczącego Polski. Drugą część Generalplan Ost, tzw Grosse Planung, dotyczyła projektów, których realizacja miała być rozpoczęta po zwycięskim zakończeniu wojny. Miały one być realizowane stopniowo i stosunkowo powoli, bo przez okres 25-30 lat.
Plan RSHA przewidywał włączenie do III Rzeszy całej Polski, Czechosłowacji, krajów bałtyckich (z wyjątkiem Finlandii) oraz część Związku Radzieckiego - Białoruś, Ukrainę, Krym. Według planu, przed wcieleniem, tereny te miały zostać zniemczone. Do zgermanizowania nadawało się 50% Czechów, 35% Ukraińców, 25% Białorusinów i 15-20% (3-4 mln) Polaków. Pozostawiono by na dawnych ziemiach polskich wyłącznie chłopów nadających się do zniemczenia ze względu na "wartość rasową". Byliby oni rozproszeni wśród większości niemieckiej i zgermanizowaliby się w ciągu jednej generacji. Trudniejsza sprawa byłaby z owymi 80-85% (20 mln) Polaków nie nadających się do zgermanizowania. Wiadome było, że trzeba będzie ich usunąć z ojczystych ziem, ale powstała kwestia co z nimi zrobić. Wetzel stwierdził, że kwestii polskiej nie można będzie rozwiązać tak, jak rozwiązano kwestię żydowską. Jego zdaniem mogłoby to zdyskredytować naród niemiecki w oczach świata na długie lata. Drugim motywem jaki wysuwano przeciwko masowej likwidacji, była obawa, by inne podbite na wschodzie narody nie poczuły się zagrożone podobnym losem. Tak więc jedyne wyjście w sprawie rozwiązania kwestii polskiej widzi Generalplan Ost w wysiedleniu 80-85% Polaków, jako "najniebezpieczniejsi spośród wszystkich obcoplemieńców", do zachodniej Syberii. Mieli oni tam być rozproszeni na jak największym obszarze i przemieszani z ludnością miejscową. Niemcy bowiem obawiali się, że osiedlenie Polaków w zwartym bloku mogłoby z czasem spolonizować syberyjczyków i doprowadziłoby do powstania "Wielkiej Polski". Rozproszenie miało doprowadzić do zjawiska odwrotnego - do asymilacji i zlania się Polaków z miejscową ludnością. Syberia miała stać się "europejskim rezerwuarem zarówno surowcowym, jak i osadniczym".
Rosjanie, wg Wetzela, podobnie jak Polacy, stanowili wielkie niebezpieczeństwo dla przyszłej wielkiej Rzeszy. O likwidacji narodu nie mogło być mowy ze względów technicznych, politycznych i gospodarczych. Zamierzano więc podzielić tereny całego Związku Radzieckiego ma szereg okręgów administracyjnych, tzw. Generalnych Komisariatów, pod administracją niemiecką. Okręgi te miałyby charakter narodowościowy i służyłyby do wzniecenia separatyzmów narodowościowych. Ziemie rdzennie rosyjskie, tj. centralna Rosja, zostałaby również podzielona na Komisariaty Generalne. Oprócz tego, elementy najbardziej wartościowe pod względem rasowym należało zgermanizować. Wetzel sądził, że wyeliminowanie tej grupy z narodu rosyjskiego zepchnie go w ciągu paru pokoleń do najniższej kategorii rasowej. Na skutek tego zabiegu naród rosyjski powinien otępieć, zobojętnieć, utracić wszelką inicjatywę i łatwo uznać kierowniczą rolę Niemców.
Oprócz tego Generalplan Ost wysuwał konieczność zastosowania dalszego środka zaradczego, mianowicie zniszczenia lub przynajmniej znacznego osłabienia siły biologicznej narodu rosyjskiego. Celem tej walki miało być zahamowanie przyrostu naturalnego ludności. Z jednej strony przez dążenie do zmniejszenia ilości urodzin, z drugiej przez nieprzeciwdziałanie śmiertelności.
Generalny Plan Wschód

Gesonderte Unterbrigung (GU) - "oddzielne umieszczenie", kryptonim oznaczający akcje uśmiercania więźniów Sonderbehandlung

Gestapo (Geheime Staatspolizei) - tajna policja polityczna III Rzeszy, utworzona po dojściu Hitlera do władzy z inicjatywy Hermanna Göringa. Gestapo przejmowało funkcje dawnych oddziałów politycznych w krajowych urzędach policji, stopniowo je rozszerzając, by stać się głównym organem śledczym (wyłączonym spod kontroli sądowej) w sprawach politycznych, łącznie z decyzjami o osadzaniu w obozach koncentracyjnych. Wydane w lutym 1933 r., po pożarze Reichstagu, rozporządzenia prezydenta Rzeszy zapoczątkowały proces uwalniania policji politycznej spod kontroli ustawowej i stworzyły możliwość stosowania przez nią aresztu ochronnego (Schutzhaft). Na ich podstawie Gestapo dokonywało masowych aresztowań przeciwników nazizmu. Proces zespalania Gestapo z SS usankcjonował dekret Hitlera z 17.06.1936 r. o ujednoliceniu struktury policji i powołaniu Reichsführera SS Heinricha Himmlera na stanowisko szefa niemieckiej policji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rzeszy. Następnie Himmler połączył Gestapo i policję kryminalną (Kriminalpolizei - Kripo) w jednolitą Policję Bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei - Sipo), którą podporządkował szefowi partyjnej służby bezpieczeństwa (Sicherheitsdienst - SD) Reinhardowi Heydrichowi. Od października 1939 do maja 1945 r. Gestapo wchodziło w skład Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA), jako jego IV Departament (szef Heinrich Müller), a wszyscy urzędnicy Gestapo zostali wcieleni do SS. W czasie II wojny światowej stało się jedną z najbardziej zbrodniczych instytucji niemieckiego aparatu terroru. Funkcjonariusze Gestapo uczestniczyli w mordowaniu rzeczywistych i potencjalnych uczestników ruchu oporu, masowych aresztowaniach ludności cywilnej i pacyfikacjach, dokonywali rozstrzeliwań zakładników. W 1946 r. Gestapo zostało uznane przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze za organizację przestępczą.

giftgaz - cyklon B

goldzupa - złota zupa

grajfnąć - ukraść

gramofonówka - zupa z brukwi - płyty gramofonowe

gryps - list do więźnia lub od więźnia przekazany nielegalnie współwięźniowi jak i poza obóz

grzęda - deska w latrynie

gulasz - zupa z brukwi z dużą ilością ziemniaków i dodatkiem mielonej końskiej kiełbasy

guma - palica

gumiknypel - palica

H

Häftling - więzień obozu koncentracyjnego

Häftlingskrankenbau - rewir

Häftlings-Personalbogen - arkusz personalny więźnia

Häftlingsrevier - rewir

hercszpryca - szpilowanie

Hilfsschreiber - pomocnik pisarza

Hilfspfleger - pomocniczy pracownik szpitala obozowego; pomocnik sanitariusza

Himmelskommando - brygada niebios, potoczna nazwa Sonderkommanda, należący do niej więźniowie zatrudnieni byli przy spalaniu zwłok w krematorium. Więźniowie ci z tytułu swej pracy z góry skazani byli na zagładę
Sonderkommando

HKB - funkcyjni - lagerältester HKB

holenderki - buty wykonane całkowicie z drewna
czółna, dłubaki, kajaki, kaszuby, trepy

Hundeführer - szef psiarni

Hundestaffel - "psia kompania", oddział esesmanów ze specjalnie tresowanymi psami

huśtanie - jeden ze sposobów znęcania się SS-mana nad więźniem - bujanie się SS-mana na kiju położonymi na szyi leżącego więźnia

I

IG-Farbenindustrie - Industrie-Gesellschaft Farbenindustrie, największy hitlerowski koncern chemiczny, zatrudniający więźniów w swoich zakładach

intelektualista - profesorowie

Interessengebiet - strefa interesów obozu

J

jaskółka - bociany

Judenfreund - więzień, który trafił do obozu za pomoc Żydom

Jugendlicher Block - blok młodzieżowy, zamieszkiwali go więźniowie niepełnoletni do lat 17

K

kaceciarze pasiakowcy

kacet Konzentrationslager

kacetlager Konzentrationslager

kacetowcy - pasiakowcy

kaczowaty chód [od niem. Entengang] - "ćwiczenie", forma kary stosowana wobec więźniów polegająca na posuwaniu się do przodu w przysiadzie, trzymając rękami nogi w okolicy kostek nóg

kajaki holenderki

Kalifaktor - więzień zatrudniony przy sprzątaniu baraków szpitalnych

kalifasy - wiadra w bloku do załatwiania najpotrzebniejszych potrzeb

kantyna - magazyn towarów, gdzie m.in. sprzedawano więźniom niektóre towary spożywcze

Kapliczka św. Kaduka - drewniana budka chroniąca dyżurującego SS-mana od warunków pogodowych, nazwana tak od nazwiska Oswalda Kaduka, mordercy i oprawcy
KL: Auschwitz-Birkenau

Kapówka - buda

kapówka, kapinka - kapo w obozie żeńskim

kapufa, kapuf - buda

kara słupka - Pfallbinden

karawany - kolumny więźniów odmaszerowujące do pracy, lub wracających z pracy

kaszuby - holenderki

kąt winkiel

KB - Krankenbau rewir

"Kiesgrube" - żwirownia, w której pracowali więźniowie
KL: Auschwitz-Birkenau

kipa - papieros
ciuk, sztumel

KL - Konzentrationslager

Koenigsgraben - Rów Królewski, przy którego kopaniu pracowali więźniowie karnej kompanii w bardzo ciężkich warunkach
KL: Auschwitz-Birkenau

kolumna kommando

komando kommando

Kommandanturbefehl - rozkaz komendantury

Kommando - zgrupowanie więźniów na czas pracy w drużynę roboczą ze stanem osobowym od kilkudziesięciu do kilku tysięcy, zależnie od rodzaju wykonywanej pracy
brygada, kolumna

Kommandoführer - szef komanda więźniarskiego

Kommandopfleger - sanitariusz przydzielony do drużyny roboczej (kommanda)

Kommandoschreiber - pisarz w drużynie roboczej

komendantura - Organizacja obozu

komora gazowa - betonowe, szczelne pomieszczenie służące do uśmiercania ludzi cyklonem B, lub tlenkiem węgla. Cyklon B wrzucano do komory poprzez otwory w suficie, zaś tlenek węgla wpuszczany był przez rury przytwierdzone do ścian komory
Foto: [1] [2] - komory gazowe na Majdanku
         [3] [4] - Dachau
         [5] [6] - Stutthof
gazkamera, gazkomora

Konzentrationslager - obóz koncentracyjny
kacetlager, KL, KZ, Lager

kopfapel - liczenie głów więźniów leżących np. w salach chorych w rewirze

kopftyfus - flek

Kostträger - więzień przynoszący i odnoszący kotły z jedzeniem

kozioł - bock

"Königsgraben" - "rów królewski", rów odprowadzający wodę z terenu Birkenau, przy kopaniu którego zatrudnieni byli więźniowie
KL: Auschwitz-Birkenau

Krankenbau rewir

Krankenrevier rewir

kraść - zabierać jakiś przedmiot, lub jedzenie z paczki jednemu z więźniów

Krätze kreca

kreca [z niem. Krätze] - świerzb

Kriegsgefangenenlager (KGL) - obóz jeńców wojennych

krypel muzułman

kwarantanna - 14 lub 21-dniowy okres pobytu w obozie bezpośrednio po przybyciu w transporcie, w czasie którego eliminowano więźniów chorych na choroby zakaźne i niezdolnych do pracy; kwarantannę organizowano w izolowanych blokach

KZ Konzentrationslager

- - - - - - - - - - - -
<-powrót | w górę

© Copyright Szycha (2004-2015)