.: Biogramy
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

 A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L              M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z Langefeld Joanna (?) - Pełniła funkcję dozorczyni pierwszego obozu kobiecego w Nohringen (Kreis Nordheim). Od 1941 r. do kwietnia 1942 r. była główną nadzorczynią (Oberaufseherin) tj. kierowniczką obozu w KL Ravensbrück. Od kwietnia do października 1942 r. pełniła funkcję kierowniczki obozu żeńskiego w Oświęcimiu a od października 1942 r. do kwietnia 1943 r. objęła tę samą funkcję w KL Ravensbrück.

Langerbein August (1902-?) – SS-Unterscharführer. Urodzony 31.03.1902 r. w Essen, z zawodu nauczyciel. Członek NSDAP od 1.07.1937 r. (nr partyjny 5 066 767). 20.07.1940 r. został powołany do czynnej służby w Waffen-SS i wcielony do 15. pułku piechoty SS-Totenkopf w Płocku. Między 3.12.1940 a 20.03.1942 r. był członkiem 4. kompanii wartowniczej w KL Neuengamme, a następnie przeniesiono go do KL Lublin, gdzie został kierownikiem wydziału VI. Stanowisko to sprawował do 17.05.1943 r., a następnie został referentem w tej komórce organizacyjnej obozu.

Langleist Walter Adolf (1893-1946) – SS-Hauptsturmführer. Urodzony 5.08.1893 r. w Dreźnie w Saksonii, z zawodu mechanik. W okresie między 14.10.1913 a 5.08.1918 r. był kanonierem w 64. Saksońskim Pułku Artylerii Polowej, w którym od sierpnia 1914 r. brał udział w I wojnie światowej. Członek NSDAP od 1.01.1930 r. (nr partyjny 352 801) oraz SS od 1.03.1931 r. (nr ewidencyjny 8 980). Od 15.10.1931 do 1.08.1932 r. służył w 15. pułku SS, z siedzibą dowództwa w Neuruppin, skąd przeniesiono go do 44. pułku SS w Eberswalde. Od 26.03.1934 r. był dowódcą plutonu w IX nadokręgu SS „Fulda-Werra” w Kassel, a następnie – od 10.09.1934 do 2.04.1935 r. – pełnił funkcję dowódcy szkoły SS w Wolfenbüttel, po czym wcielono go do 21. pułku Allgemeine-SS w Magdeburgu. Od 1.07.1938 r. był dowódcą XIII okręgu SS w Szczecinie – w randze SS-Oberführera, skąd przeniesiono go 1.10.1940 r. na takie samo stanowisko do XVII okręgu SS w Monastyrze. 16.04.1941 r. powołano go, jako rezerwistę SS, do czynnej służby w Waffen-SS z przydziałem do kompanii wartowniczej w KL Buchenwald. Od września 1941 do 20.08.1943 r. był początkowo dowódca 1. kompanii wartowniczej , a następnie batalionu wartowniczego SS w KL Lublin. Z Lublina przeniesiono go do załogi wartowniczej KL Dachau, a 27.08.1944 r. mianowano go kierownikiem nowo utworzonego podobozu „Kaufering 1”. 1.02.1945 r. został Lagerführerem innego podobozu KL Dachau „Kaufering 4”, które to stanowisko piastował do 14.04.1945 r. Za udział w I wojnie światowej odznaczony został m.in. Krzyżem Żelaznym II Klasy, Krzyżem Honorowym za Udział w Walkach na Froncie, Wojennym Krzyżem Zasługi II Klasy z Mieczami, Czarną Odznaką za Rany, Pierścieniem SS oraz Szpadą Honorową SS. Po wojnie został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 28.05.1946 r.

Laurich Josef Emil (1921-) - SS-Rottenführer. Urodzony 21.05.1921 r. w Hohenstein. Syn majstra murarskiego Emila Lauricha i jego żony Hedwigi w Hohenstein w Sudetach. Początkowo przez cztery lata uczęszczał do szkoły powszechnej w Hohenstein, następnie przez pięć lat do szkoły miejskiej. Po jej ucz kończeniu rozpoczął dwuletnią praktykę w zakładzie przetwarzania żelaza, gdzie został przyuczony do zawodu ustawiacza. Na początku 1938 r. wyjechał do Rzeszy i zgłosił się w Monachium do Oddziału Dyspozycyjnego Niemiec. W maju 1940 r. przeniesiono go do oddziału straży w KL Oranienburg, a miesiąc po tym do KL Neuengamme, gdzie pełnił funkcję wartownika. Stąd przeniesiono go 10.10.1941 r. do KL Lublin. W KL Lublin był funkcjonariuszem oddziału politycznego. Po wojnie mieszkał w Neu-Wulmstrof. Sądzony w Düsseldorfie w procesie 15 członków załogi KL Lublin gdzie został skazany na 8 lat więzienia.

Lächert Martha Luise Hildegard "Krwawa Brygida" (1920-) - Urodzona 19.03.1920 r. jako najmłodsza z trzech sióstr. Od 1926 r. do 1934 r. uczęszczała do szkoły powszechnej, do roku 1937 uczyła się krawiectwa, nauki tej nie ukończyła. Następnie, w związku z obowiązkiem pracy, pracowała jako robotnica w różnych fabrykach, aż do 23.08.1939 r., kiedy urodziła nieślubnego syna. Już we wrześniu 1939 r. podjęła ponownie obowiązkową pracę w fabryce amunicji. Po urodzeniu nieślubnej córki 3.04.1941 r. była początkowo bezrobotna, później przez krótki czas pracowała jako pielęgniarka w lazarecie, a potem, w ramach obowiązku służbowego, w zakładach produkujących samoloty. Stamtąd przejęło ją Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Potem oddelegowano do SS jako dozorczynię w Ravenbrück. 15.10.1942 została przeniesiona jako dozorczyni do Lublina (KGL/KL Lublin), a 30.09.1943 r. zwolniona z obozu z powodu ciąży. Sądzona w Krakowie w procesie załogi oświęcimskiej w r. 1947, skazana na 15 lat więzienia, zwolniona 7.12.1956 r. Mieszkała w Reicharthausen. Ponownie sądzona przed Sądem Krajowym w Düsseldorfie na procesie w latach 1975-1981 i skazana na 12 lat więzienia za współudział w morderstwie w dwóch przypadkach na 100 osobach.
Była jedną z największych sadystek. Biła więźniarki kijem, deskami, pejczem, żelazną rurą, rzucała w nie cegłami. Zofia Klouthke uderzona przez nią w nogę żelazną rurą, kulała przez kilka miesięcy, innej więźniarce rozcięła kiedyś głowę, jeszcze inną za niezbyt gorliwą pracę, powiesiła na rękach związanych z tyłu na ścianie baraku. Zofii Wróblewskiej odbiła nerki. Biła przy tym najczęściej bez żadnego powodu. Wystarczyło, że któraś z więźniarek znalazła się w zasięgu jej ręki.
Foto: [1] [2]

Leipold Josef (1913-1948) – SS-Obersturmführer. Urodzony 10.11.1913 r. w Stara Role w czeskich Sudetach, z zawodu fryzjer i urzędnik kupiecki. Od 1.10.1935 do 20.09.1937 r. służył w armii czechosłowackiej jako podoficer. Członek NSDAP od 1.11.1938 r. (nr partyjny 6 568 081) i Allgemeine-SS od sierpnia 1938 r. (nr ewidencyjny 344 830). 20.08.1938 r. został wcielony do SS-Totenkopfverbände i skierowany do KL Mauthausen, gdzie zatrudniono go jako pisarza w referacie administratora sprzętem obozowym. W październiku 1941 r. przeniesiono go do nowo utworzonego KL Lublin na stanowisko magazyniera mienia więźniów w wydziale IV. Po czasowym odkomenderowaniu do szkoły oficerskiej SS w Brunszwiku, powrócił do Lublina i objął, w lipcu 1943 r., funkcję kierownika gospodarczego batalionu wartowniczego w tym obozie. W sierpniu 1943 r. został dowódcą 5. kompanii wartowniczej w obozie na Majdanku. Wcześniej był dowódcą plutonu I kompanii szkoleniowej; w lutym 1944 r. został mianowany kierownikiem nowo powstałego podobozu KL Lublin w Budzyniu. 22.07.1944 r. przeniesiono go do podporządkowanego organizacyjnie KL Plaszow podobozu „Wieliczka” w Wieliczce, skąd trafił do KL Gross-Rosen. Od października 1944 r. do lutego 1945 r. był dowódcą pododdziału wartowniczego łącząc tę funkcję ze stanowiskiem Lagerführera w podobozie obozu w Rogoźnicy, „Brünnlitz” w Brnenec. Po jego likwidacji wcielono go do 18. Ochotniczej Dywizji Grenadierów Pancernych SS „Horst Wessel”. Odznaczony m.in. Medalem za Aneksję Czeskich Sudetów. 9.11.1948 r. został skazany na karę śmierci.

Liebehenschel Arthur (1901-1948) - SS-Obersturmbannführer. Urodzony 25.11.1901 roku w Poznaniu, z zawodu kupiec i urzędnik skarbowy. Od stycznia 1919 do sierpnia 1919 roku należał do legionu ochotniczego (Freikorps) "Grenzschutz-Ost", zaś w okresie między 4.10.1919 a 3.10.1931 roku służył w Reichswehrze, gdzie zakończył służbę w stopniu starszego sierżanta (Oberfeldwebel). Członek NSDAP od 1.02.1932 roku (nr partyjny 932 766) oraz SS od listopada 1931 roku (nr ewidencyjny 39 254), z przydziałem do 27. pułku Powszechnej SS we Frankfurcie nad Odrą. 4.08.1934 roku wstąpił do zawodowej służby w SS-Wachtruppen i został włączony w skład załogi SS KL Columbia-Haus w Berlinie. Pod koniec 1934 roku przeniesiono go na stanowisko adiutanta komendanta KL Lichtenburg, które piastował do 1.08.1937 roku. Następnie został kierownikiem wydziału politycznego (Politische Abteilung des IKL/Abteilungsleiter) w Inspektoracie Obozów Koncentracyjnych. 1.05.1940 roku objął etat szefa sztabu (Stabsführer) IKL, a po powstaniu SS-WVHA - w dniu 15.03.1942 roku - mianowano go zastępcą szefa Urzędu D - Obozy Koncentracyjne (Stellvertreter des Leiters des Amtsgruppenchef D - Konzentrationslager), a więc zastępcą Inspektora Obozów Koncentracyjnych SS-Brigadeführera Richarda Glücksa. 11.11.1943 roku odszedł z Głównego Urzędu Gospodarczo-Administracyjnego SS do KL Auschwitz, gdzie zastąpił przeniesionego na jego stanowisko komendanta obozu Rudolfa Hößa. Powierzono mu funkcję komendanta KL Auschwitz I i dowódcy oświęcimskiego garnizonu SS. 15.05.1944 roku został komendantem KL Lublin/Majdanek, a po jego likwidacji i kilkutygodniowym urlopie - przeniesiono go do urzędu Wyższego Dowódcy SS i Policji "Wenecja Julijska" w Trieście we Włoszech (Der Höhere SS- und Polizeiführer "Adriatisches Küstenland"), SS-Obergruppenführera Karla Wolffa. Członek organizacji Lebensborn. Odznaczony m.in. Wojennym Krzyżem Zasługi II i I Klasy z Meczami, Pierścieniem Honorowym SS oraz Szpadą Honorową SS. Po wojnie wyrokiem Najwyższego Trybunału Narodowego został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w dniu 24.01.1948.

Lolling Enno (1888-1945) - SS-Standartenführer. Urodzony 19.07.1888 r. Dr medycyny, członek NSDAP (nr partyjny 4691483) i SS (nr ewidencyjny 179765). W czasie wojny wcielony do formacji wojskowych SS, początkowo był lekarzem obozowym w KL Dachau, a następnie naczelnym lekarzem w Inspektoracie Obozów Koncentracyjnych. Po reorganizacji został szefem Urzędu Sanitarnego (DIII) w Głównym Urzędzie Gospodarki i Administracji SS (WVHA-SS). W 1945 r. popełnił samobójstwo.

Loritz Hans (1895-????) - SS-Oberführer. Urodzony 21.12.1895 r., członek NSDAP (nr partyjny 298668) i SS (nr ewidencyjny 4165), do kwietnia 1930 r. komendant obozu koncentracyjnego w Esterwegen w stopniu SS-Standartenführera, po awansowaniu na SS-Oberführera został komendantem obozu w Dachau, a od początku 1940 r. do 31.08.1942 r. był komendantem obozu w Sachsenhausen.

- - - - - - - - - - - -
<-powrót | w górę

© Copyright Szycha (2004-2015)