.: Biogramy
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

 A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L              M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z Kaduk Oswald (1906-?) - SS-Unterscharführer. Urodzony 26.08.1906 r. Od 1940 r. członek SS. W okresie od 1942 r. do stycznia 1945 r. pełnił służbę w KL Auschwitz, gdzie był początkowo kierownikiem bloku a następnie raportowym. Uczestniczył w selekcjach więźniów tak w szpitalu w obozie macierzystym, jak w Brzezince. Brał czynny udział w wykonywaniu egzekucji. W dniu 24.03.1947 r. był skazany z powodu przynależności do SS przez Radziecki Trybunał Wojskowy na 25 lat robót przymusowych i osadzony w wiezieniu w Bautzen, skąd został przedterminowo zwolniony w 1956 r. Wyrokiem Sądu Przysięgłych we Frankfurcie nad Menem dnia 19.08.1965 r. został skazany na karę dożywotniego więzienia wraz z utratą, na zawsze praw obywatelskich.

Kaiser Alfred (1910-) - SS-Hauptsturmführer. Urodzony 16.10.1910 r. w Heidelbergu. Doktor stomatologii. Członek NSDAP od 1.05.1937 r. (nr partyjny 4 719 051). W lipcu 1933 r. wstąpił do SS (nr ewidencyjny 181 147) z przydziałem do 32. pułku SS w Heidelbergu. 5.11.1939 r. został wcielony do Oddziałów Dyspozycyjnych SS i do 20.07.1942 r. służył w II batalionie 9. pułku piechoty SS, skąd przeniesiono go do SS-WVHA. Od 5.08.1942 do 23.07.1943 r. należał do sztabu komendantury KL Buchenwald, gdzie kierował obozową stacją dentystyczną, a następnie odszedł do KL Lublin na takie samo stanowisko. Przebywał tu do 20.11.1943 r., po czym został przeniesiony do KL Neuengamme, jako naczelny stomatolog obozu. 1.11.1944 r. objął funkcję zwierzchniego lekarza dentysty w KL Mittelbau. Odznaczony m.in. Wojennym Krzyżem Zasługi II Klasy z Mieczami oraz Medalem za Udział w Walkach na Froncie Wschodnim.

Kaschub Emil (1919-) - chorąży Wehrmachtu. Urodzony 3.04.1919 w Menguth. W obozie oświęcimskim przeprowadzał eksperymenty nad zwalczaniem markieranctwa w wojsku przy użyciu różnych preparatów chemicznych. Do KL Auschwitz przybył z polecenia dowództwa Wehrmachtu. Powojenne losy Kaschuba nie są znane. Poszukiwany przez polskie organa sprawiedliwości.

Kitt Bruno (1906-1946) - SS-Obersturmführer. Urodzony 9.08.1906 r. Dr medycyny, był naczelnym lekarzem szpitala kobiecego w KL Auschwitz II (Brzezinka), gdzie przeprowadzał selekcje chorych więźniarek do komór gazowych, był także lekarzem w KL Neuengamme. W procesie załogi tego obozu został skazany w 1946 r. wyrokiem brytyjskiego sądu wojskowego na karę śmierci. Wyrok wykonano w dniu 8.10.1946 r. w Hameln.

Klehr Josef (1904-?) - SS-Oberscharführer. Urodzony 17.10.1904 r. W sierpniu 1938 r. został powołany do SS i skierowany do KL Buchenwaldu do służby wartowniczej. Od 1940 r. sprawował funkcje sanitariusza SS początkowo w KL Dachau w szpitalu dla więźniów i w szpitalu dla SS, a następnie od początku 1941 r. w KL Auschwitz w szpitalu dla więźniów. Na wiosnę 1943 r. został kierownikiem oddziału dezynfekcyjnego i przeprowadzał masowe uśmiercanie więźniów gazem. W lipcu 1944 r. został mianowany kierownikiem szpitala obozowego w podobozie Gleiwitz I. Był odpowiedzialny za sprawy sanitarne w podobozach Gleiwitz I-IV. Jako sanitariusz brał udział w selekcjach transportów RSHA i w szpitalu obozowym. Ponadto zabijał więźniów dosercowymi zastrzykami fenolu. Wyrokiem Sądu Przysięgłych we Frankfurcie nad Menem z dnia 19.08.1965 r. został skazany na karę dożywotniego wiezienia i utratę praw obywatelskich na zawsze.

Klipp Kurt (1907-?) – SS-Obersturmführer. Urodzony 19.09.1907 r. w Kolonii, z zawodu kupiec. Od 1.10.1924 r. do 3.10.1936 r. służył w Reichswehrze i Wehrmachcie, skąd został przeniesiony do czynnej służby w Oddziałach Dyspozycyjnych SS. Członek NSDAP od 1.05.1937 r. (nr partyjny 5 020 763). Od 1942 do 18.05.1943 r. był członkiem sztabu komendantury KL Lublin, gdzie piastował bliżej nieustaloną funkcję, następnie przeniesiono go do KL Flossenbürg, gdzie był dowódcą kompanii. W okresie do 1.08.1944 r. był dowódcą pododdziału wartowniczego w obozie pracy przymusowej dla Polaków przy poligonie SS „Heidelager” w Dębicy. Po jego likwidacji objął dowództwo 7. kompanii wartowniczej oraz kierownika podobozu „Blechhamer” w Blachowni, podlegającego organizacyjnie KL Auschwitz III – Monowitz. Piastował je do 27.01.1945 r., a następnie został oddelegowany do AL Bergen-Belsen. Odznaczony m.in. Wojennym Krzyżem Zasługi II Klasy z Mieczami.

Kloppmann Otto Wili (1902-?) – SS-Hauptscharführer und Kriminal-Sekretär. Urodzony 29.01.1902 r. w Immensen koło Brunszwiku. Członek NSDAP od 1933 r. Kierownik wydziału II – politycznego w KL Lublin od 4.02.1942 do 20.07.1944 r., a następnie zwierzchnik takiej samej komórki organizacyjnej w FKL Ravensbrück. W 1945 r. kierował Wydziałem Politycznym w KL Dachau.

Knittel Kurt (1910-) - SS-Oberscharführer. Urodzony 23.09.1910 r. Był kierownikiem VI oddziału (Kulturabteilung) w komendanturze KL Auschwitz. Podlegały mu sprawy szkolenia i wychowania politycznego załogi wartowniczej SS. Po likwidacji KL Auschwitz przeniesiono go do KL Mittelbau.

Koch Karl Otto (1897-1945) - SS-Standartenführer. Urodzony 2.08.1897 r. w Darmstadt, z zawodu kupiec. Od 11.03.1916 do października 1918 brał udział jako strzelec w I wojnie światowej. W październiku 1918 r. został wzięty do niewoli brytyjskiej. Członek NSDAP od 1.03.1931 r. (nr partyjny 475586) oraz SS od września 1931 r. (nr ewidencyjny 14830). Od 1.10.1933 do 1.10.1934 służył w jednostce specjalnej SS "Saksonia" (SS-Sonderkommando "Sachsen"), a następnie w 1. pułku Powszechnej SS z jednoczesnym odkomenderowaniem nominacją na stanowisko komendanta KL Sachsenburg. Funkcję tę pełnił do 8.11.1934 r., po czy skierowano go do KL Esterwegen na stanowisko dowódcy pododziału wartowniczego, a stamtąd - 2.03.1935 r. - do komendantury KL Lichtenburg na stanowisko kierownika obozu (Lagerführer). 1.04.1935 r. został przeniesiony do KL Dachau, gdzie powierzono mu obowiązki adiutanta komendanta obozu SS-Oberführera Heinricha Deubla, a następnie - 21.04.1935 r. - mianowano go komendantem KL Columbia-Haus w Berlinie. W dniu 1.04.1936 przeniesiono go na funkcję komendanta KL Esterwegen, którą piastował do października 1936 r., a następnie objął takie samo stanowisko w KL Sachsenhausen. Komendantem tego obozu był do 16.07.1937 r., kiedy to przeniesiono go do nowo utworzonego KL Buchenwald. Funkcję jego komendanta sprawował formalnie do 1.09.1941 r., kiedy to mianowano go pełniącym obowiązki komendanta KGL Lublin/Majdanek. Stanowisko to objął oficjalnie 19.I.1942 r. i piastował je do 8.08.1942 r., po czym został oddany do dyspozycji Urzędu Uzupełnień Kadrowych Formacji Zbrojnych SS (SS-Ergänzungsamt der Waffen-SS), podlegającego Głównemu Urzędowi Dowodzenia SS (SS-Führungshauptamt), co w praktyce oznaczało zawieszenie go w pełnieniu czynnej służby w Waffen-SS. 1.05.1944 przeniesiony został formalnie do Głównego Urzędu Personalnego SS (SS-Personalhauptamt). W międzyczasie - od 3.09.1943 r. - nałożono na niego sankcję karną w postaci aresztu domowego. Ostatecznie został skazany przez sąd SS w 1944 r. na karę śmierci, za nadużycia finansowe. Wyrok wykonano 26.04.1945 r. Członek organizacji Lebensborn. Odznaczony m.in. Krzyżem Żelaznym II Klasy, Wojennym Krzyżem Zasługi II Klasy z Mieczami, Czarną Odznaką za Rany, Bułgarskim Medalem Honorowym z Mieczami za Udział w Walkach na Froncie, Węgierskim Medalem Honorowym z Mieczami za Udział w Walkach na Froncie, Pierścieniem Honorowym SS, oraz Szpadą Honorową SS.
Foto: [1]

Koegel Max (1895-1947) SS-Obersturmbannfuhrer. Urodzony 16.10.1895 roku w Füssen w Badenii, z zawodu kupiec. Od 8.08.1914 do 12.01.1919 roku służył w armii niemieckiej i brał udział w stopniu gefrajtra w I wojnie światowej. Od października 1931 do 12.06.1932 roku należał do Sturmabteilungen, po czym wstąpił do SS (nr ewidencyjny 37 644). 2.05.1932 roku wstąpił do NSDAP (nr członkowski 1 179 789). W dniu 11.04.1934 roku wcielono go do zawodowej służby w SS i przydzielono do I Oddziału Wartowniczego SS, stacjonującego przy KL Dachau, gdzie pełnił m.in. funkcje dowódcy plutonu i kompanii. W okresie od 1.04.1936 był adiutantem komendanta KL Columbia-Haus w Berlinie, a w dniu 22.09.1936 roku został jego zwierzchnikiem. Stanowisko to pełnił formalnie do 1.01.1937, po czym przeniesiono go z powrotem do KL Dachau, na funkcje kierownika wydziału I - komendantury, czyli adiutanta komendanta. Pełnił ją do 1.09.1938 roku, do czasu przeniesienia go na takie samo stanowisko do obozu dla kobiet FKL Lichtenburg. Po jego likwidacji - 15.05.1939 roku - został komendantem nowo utworzonego FKL Ravensbrück (od 1.01.1940 roku komendant obozu nosił tytuł dyrektora obozu - Lagerdirektor). 8.08.1942 roku mianowano go komendantem KL Lublin/Majdanek, a 1.01.1943 roku powierzono mu identyczne stanowisko w KL Flossenbürg, które piastował do kwietnia 1945 roku.
Członek organizacji Lebensborn. Odznaczony m.in. Krzyżem Żelaznym II Klasy, Krzyżem Honorowym za Udział w Walkach na Froncie, Wojennym Krzyżem Zasługi II Klasy z Mieczami, Pierścieniem Honorowym SS oraz Szpadą Honorowa. SS. Po wojnie został skazany przez brytyjski trybunał wojskowy w procesie załogi FKL/MKL Ravensbrück na karę śmierci. Wyrok wykonano 27.06.1947 roku.
Foto: [1]

Kramer Alfred (1898-?) - Urodzony 7.11.1898. Członek SS od 20.04.1933 r. Od 1939 r. służył w obozie w Buchenwaldzie, a od września 1941 r. na Majdanku.

Kramer Josef (1906-1945) - SS-Hauptsturmführer. Urodzony 10.11.1906 r. Od grudnia 1931 r. członek NSDAP (nr partyjny 733597), od stycznia 1932 r. członek SS (nr ewidencyjny 32217), od 1934 r. pracował w obozach koncentracyjnych. W 1936 r. w KL Dachau, w 1937 w KL Sachsenhausen a następnie w KL Mauthausen, gdzie pełnił funkcję adiutanta. Od maja do listopada 1940 r. był adiutantem w KL Auschwitz, następnie został kierownikiem obozu w KL Dachau. W kwietniu 1941 r. objął stanowisko kierownika obozu a od października 1942 r. komendanta KL Natzweiler. Od 8 maja do listopada 1944 r. powrócił do Oświęcimia i był komendantem KL Auschwitz II a następnie KL Bergen-Belsen. Wyrokiem brytyjskiego sądu wojskowego w Lüneburgu z dnia 17.11.1945 r. w procesie członków załogi SS w KL Bergen-Belsen został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w dniu 13.12.1945 r. w Hameln.

Kremer Johann Paul (1883-1965) - SS-Obersturmführerem. Doktor medycyny i filozofii. Urodzony 26.12. 1883 r. Profesor Uniwersytetu w Münster. Członek NSDAP od 30.07.1932 r. (nr partyjny 1 265 405). Członek Allgemeine-SS - Konnica SS od 1935 r. i Waffen-SS od 10.04.1941 r. Przed przybyciem do Oświęcimia zatrudniony był w różnych strukturach służby medycznej SS: w Głównym Urzędzie Sanitarnym SS w Berlinie i szpitalach oddziałów frontowych Waffen-SS w Dachau i Pradze. W związku z chorobą jednego z lekarzy obozowych w Oświęcimiu został skierowany tam na kilka miesięcy. 30.08.1942 r. został odkomenderowany do KL Auschwitz, gdzie przebywał do 18.11.1942 r. W tym czasie był lekarzem obozowym SS - prowadził doświadczenia nad brunatnym zanikiem wątroby oraz badania nad organizmami ludzkimi wycieńczonymi chorobą głodową. Po opuszczeniu obozu oświęcimskiego przebywał ponownie jako lekarz jednostek Waffen-SS stacjonujących w Pradze. 9.11.1941 r. mianowany został SS-Untersturmführerem, a w dniu 30.01.1943 r. SS-Obersturmführerem. Po wojnie został ekstradowany do Polski i wyrokiem Najwyższego Trybunału Narodowego został w dniu 22.11.1947 r. skazany na karę śmierci, m.in. za udział w selekcjach transportów Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Prezydent Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej ułaskawił go, zmieniając karę na dożywotnie więzienie. Po 10 latach, 9.01.1958 r., Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy zwolnił go przedterminowo i zezwolił na powrót do kraju. Tam ponownie postawiono go przed sądem i uznano winnym zarzucanych mu czynów, zaliczając mu jednak karę pozbawienia wolności 10 lat odbytą w Polsce. Zmarł w Münster w 1965 r. przeżywszy 82 lata.

Krömer (?) - SS-Sturmbannführer. Dr farmacji, był kierownikiem apteki SS w KL Auschwitz. Zmarł w dniu 18.02.1944 r.

Kurz Alois (1917-) – SS-Untersturmführer. Urodzony 14.07.1917 r. w Saalfelden koło Salzburga, z zawodu inżynier. Od listopada 1933 do czerwca 1934 r. należał do działającej nielegalnie na terenie Austrii organizacji Hitlerjugend. Członek Sturmabteilungen od lutego 1938 do 1.04.1938 r. Wówczas wcielono go do czynnej służby w Oddziałach Dyspozycyjnych SS (nr ewidencyjny 382 378). Od lata 1940 r. do 21.04.1941 r. służył, jako oficer SS, w pułku SS „Westland”, składającym się z ochotników z Holandii i Belgii, po czym przeniesiono go do batalionu budowlanego SS na poligonie SS „Heidelager” w Dębicy. W okresie między 21.04.1941 a 15.04.1942 r. był instruktorem szkoleniowym na tym poligonie, po czym przeniesiono go do KL Lublin na stanowisko dowódcy bliżej nieustalonej kompanii wartowniczej. W obozie tym dowodził m.in. 3. kompanią – od 15.01.1943 do sierpnia 1944, a następnie 4. kompanią oraz I kompanią szkoleniową. W kwietniu 1944 r. mianowano go oficerem sądowym SS w obozie na Majdanku. 22.06.1944 r. odszedł z obozu w Lublinie, na stanowisko kierownika wydziału IIIa w KL Auschwitz I – Stammlager, które piastował do 1.11.1944 r., a następnie został odkomenderowany do KL Mittelbau na stanowisko zastępcy kierownika wydziału IIIa.

- - - - - - - - - - - -
<-powrót | w górę

© Copyright Szycha (2004-2015)