.: Biogramy
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

 A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L              M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z Feucht Gottfried Adolf (1909-1945) - Urodzony w 7.05.1909 r. w Malmsheim. Od początku 1940 r. do końca 1941 r. kierował placówką zamiejscową Policji Bezpieczeństwa w Częstochowie, potem przeniesiono go do Radomia, gdzie kierował referatami IVB przy komendancie Policji Bezpieczeństwa (kościoły, sekty, wolnomularze, Żydzi), IVC (informacja, kontrole, areszt ochrony, prasa, sprawy partyjne), IVD (emigracja, sądy doraźne). W "akcji Reinhardt" w dystrykcie radomskim uczestniczył jako dowódca nazwanego od jego nazwiska operacyjnego komanda specjalnego, utworzonego przed dowódcę SS i policji Böttchera w celu koordynowani pojedynczych akcji na miejscu. W 1944 r. z komendantem specjalnym radomskiego Sipo brał udział w tłumieniu powstania warszawskiego. Miał polec na terytorium Czech 8.05.1945 r.

Finke Erich (1905-1945) - Urodzony 13 kwietnia 1905 r. Lekarz sztabowy Luftwaffe. Asystował Siegmuntowi Rascherowi i Ernstowi Holzlőhnerowi w doświadczeniach związanych z wyziębianiem organizmu więźniów, przeprowadzanych w Dachau. Zmarł 4 maja 1945 r. w szpitalu wojskowym w Neustadt (Holstein).

Fischer (?) - SS-Hauptsturmführer. Dr praw, członek specjalnej komisji do badania nadużyć SS w KL Auschwitz, pracownik Gestapo.

Fischer Fritz (1912-1980) - SS-Sturmbannführer. Urodzony 5 paźdzernika 1912 r. Doktor medycyny, chirurg, wykonawca eksperymentów medycznych na kobietach Polkach w FKL Ravensbrück. W lutym 1934 r. wstąpił do Allgemeine SS, a w 1939 r. do NSDAP. Specjalizował się w chirurgii w wielkim zakładzie leczniczym Waffen-SS w Hohenlychen. Na polecenie prof. Karla Gebharda, dyrektora zakładu, wykonywał doświadczenia medyczne. Rzekomo zniechęcony tymi zbrodniczymi doświadczeniami prosił o skierowanie na front. W czasie działań wojennych został poważnie ranny. W kwietniu 1945 r. powrócił do Hohenlychen. Wyrokiem sądu w Norymberdze został skazany na karę dożywotniego więzienia. Po kilku latach złagodzono mu wymiar kary i wypuszczono na wolność. Zmarł w 1980 r.

Fischer Karl Josef (1904-?) – SS-Hauptsturmführer. Urodzony 4.03.1904 r. w Grazu, z zawodu lekarz medycyny. Członek NSDAP od lutego 1938 r. oraz SS od kwietnia 1938 r. (nr ewidencyjny 324 601). Wiosną 1940 r. zatrudniony był w sanatorium SS w Hohenlychen. Od 21.11.1941 r. do 15.02.1941 r. służył w zapasowym batalionie łączności SS w Unna w Westfalii, skąd przeniesiono go do szpitala polowego SS w Pradze. Do 20.11.1941 r. był lekarzem obozowym w KL Auschwitz, a następnie został przeniesiony do lazaretu SS w Wiedniu. Między 24.11.1941 a 25.02.1942 r. był funkcjonariuszem Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych w Oranienburgu. W różnych okresach pełnił obowiązki lekarza obozowego SS, względnie kierownika oddziału V kolejno w KL Sachsenhausen, KL Neuengamme, KL Mauthausen oraz KGL/KL Lublin. Z IKL odszedł do 2. kompanii sanitarnej SS Dywizji Górskiej SS „Nord”, a stamtąd – 18.03.1942 r. – do Policyjnej Dywizji Grenadierów Pancernych SS. Od 1.01.1944 r. był lekarzem w 13. Ochotniczej Dywizji Górskiej SS „Handschar”

Fischer Werner (1895-1945) - Urodzony 30 lipca 1895 r. Prof. med. serolog. Zatrudniony od 1938 r. w Instytucie Higieny im. Roberta Kocha w Berlinie. W obozie Sachsenhausen przeprowadzał badania krwi, za pomocą których próbowano określić przynależność do określonej rasy. Zginął w kwietniu 1945 r. w niewyjaśnionych okolicznościach.

Fleischhacker Hans (?) - SS-Obersturmführer, antropolog. Pomagał Augustowi Hirtowi w doświadczeniach antropologicznych w obozach w Oświęcimiu i w Natzweiler-Struthof. Do 1948 r. przebywał w obozie dla SS-manów w Darmstadtcie. Po uwolnieniu rozpoczął działalność naukową. W 1970 r. zostało wniesione przeciwko niemu oskarżenie za udział w morderstwach więźniów w obozach koncentracyjnych. Wynik dochodzenia nie jest znany.

Florstedt Hermann Arthur (1895-1945) - SS-Sturmbannführer. Urodzony 18.02.1895 r. w Bitsch/Alzacja, z zawodu kupiec. W latach 1912-1918 służył w armii niemieckiej, początkowo w gwardyjskim regimencie huzarów (Leibgarde-Husarenregiment) w Poczdamie, a w czasie I wojny światowej w 5. pułku artylerii gwardii (5. Leibgarde Artillerieregiment), walcząc na froncie niemiecko-rosyjskim. W latach 1922-1924 należał do paramilitarnej organizacji "Stalowy Hełm" (Stahlhelm). Członek NSDAP od 1.03.1931 roku (nr partyjny 488 573) Między 1 kwietnia a 5.05.1931 roku był członkiem Sturmabteilungen. 6.05.1931 roku wstąpił do SS (nr ewidencyjny 8 660). Wcielono go do 26. pułku SS w Halle nad Soławą. 1.04.1934 roku przeniesiono go do 73. pułku w Berlinie, do którego należał do 5.09.1939 roku. Wtedy też został odkomenderowany do czynnej służby w SS-Totenkopfverbände z przydziałem do KL Buchenwald na funkcję dowódcy pododdziału wartowniczego (Führer des Wachblocks). W kwietniu 1940 roku mianowano go zastępcą kierownika wydziału III (2. Schutzhaftlagerführer) w KL Sachsenhausen, po czym 1.09.1942 roku - został jego komendantem. 25.11.1942 roku przeniesiono go do KGL Lublin/Majdanek. Do 1.12.1942 roku pełnił tu funkcję kierownika wydziału I - komendantury, a 1.01.1943 roku został komendantem obozu na Majdanku. Z funkcji tej odwołano go oficjalnie 20.10.1943 roku i przeniesiono do szkoleniowego zapasowego zmotoryzowanego pułku SS (SS-Kraftfahrer-Ausbildungs- und Ersatz-Abteilung) w Weimarze. Odznaczony m.in. Krzyżem Żelaznym II Klasy, Weimarskim Medalem Zasługi oraz Sztyletem Honorowym SS. Za nadużycia finansowe popełnione na Majdanku skazany przez sąd SS na karę śmierci. Wyrok wykonano 15.04.1945 roku.
Foto: [1]

Frahm Johann (1901-1946) - SS-Rottenführer. Urodzony 28 kwietnia 1901 r. W kwietniu 1945 r. na rozkaz przełożonego, osobiście powiesił w piwnicach szkoły Bullen-Huser Damm 20 dzieci (oraz ich opiekunów) będących ofiarami eksperymentów gruźliczych przeprowadzanych w Neuengamme przez Kurta Hei?meiera. Wyrokiem sądu w Hamburgu został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 11 października 1946 r.

Franz Kurt (1914-) - Urodzony w 1914 r. w Düsseldorfie. Z zawodu był pomocnikiem rzeźnika i kucharzem. W SS od 1937 r. Szkolony był w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie w oddziałach Totenkopf. Od 1939 r. zatrudniony jako kucharz w zakładach "eutanazji" w Grafeneck, Hartheim, Pirnie i Brandenburgu. Od wiosny 1942 r. odkomenderowano go jako kucharza do obozu zagłady w Sobiborze, gdzie objął również szkolenie wojskowe wartowników obcych narodowości. Jesienią 1942 r. przeniesiony do Treblinki, został dowódca ukraińskiej załogi wartowniczej i zastępcą Stangla. Po powstaniu objął kierownictwo w obozie zagłady Treblinka i przeprowadził krótko potem jego likwidacje. W listopadzie 1943 r. wyjechał za Globocnikiem do Triestu. Po wojnie zbiegł z amerykańskiej niewoli i utrzymywał się jako robotnik budowlany i kucharz. Aresztowano go w 1959, a w 1965 r. skazano na dożywocie. 1.02.1993 r. Franz, któremu udowodniono współudział w zbiorowym mordzie co najmniej 300 tys. osób i w 35 przypadkach mord co najmniej 139 osób, został warunkowo zwolniony. Sad Okręgowy w Wuppertalu uzasadnił swoje postanowienie tym, ze "skazany [...] od 1991 r. nie zaprzecza już zarzucanym mu zbrodniom, wprawdzie nie przyznaje się do swoich czynów, ale nie zaprzecza już swojego udziału, twierdząc, iż został wykorzystany przez system bezprawia narodowych socjalistów. Izba kwalifikuje to zwolnienie w ten sposób, że skazany zaczyna odczuwać odpowiedzialność za popełnione przez niego niezwykle ciężkie przestępstwa"

Fritzsch Karl (1903-1945) - SS-Hauptsturmführer. Urodzony 10.07.1903 r. Członek SS (nr ewidencyjny 7 287), w maju 1940 r. był odkomenderowany z KL Dachau na stanowisko 1. kierownika do nowo założonego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W styczniu 1942 r. Fritzsch został przeniesiony do KL Flossenbürg a potem do jednego z podobozów KL Mittelbau. Zmarł w maju 1945 r.

Frowein Ernst (1898-1946) - SS-Hauptsturmführer. Urodzony 25 sierpnia 1898 r. Lekarz obozowy Sachsenhausen. Wykonywał tam eksperymentalne zabiegi chirurgiczne. Po kapitulacji Rzeszy został aresztowany. W grudniu 1946 r. popełnił samobójstwo w więzieniu.

Fuss Ernst (1902-?) – SS-Hauptsturmführer. Urodzony 24.03.1902 r. we Frankfurcie nad Menem, z zawodu nauczyciel. Od 10.11.1919 do 30.04.1920 r. był członkiem legionu ochotniczego „Epp”, od 1.03.1933 do 1.03.1936 r. należał do Hitlerjugend. Członek NSDAP od 1.05.1935 r. (nr partyjny 1 855 924) oraz SS od 1935 r. (nr ewidencyjny 293 147). W 1938 r. wstąpił do czynnej służby w SS-Totenkopfverbände i został wcielony do 2. pułku SS-Totenkopf „Brandenburgia”, skąd 11.02.1941 r. przeniesiono go do jednego z pododdziałów SS w Hamburgu. Między 15.04.1942 a 29.08.1942 r. był oficerem w Dywizji Górskiej SS „Nord”. Następnie przeniesiono go do dyspozycji Grupy Urzędów D w SS-WVHA. Od 5.01 do października 1943 r. był adiutantem komendanta KL Herzogenbusch, a do 1.11.1943 r. członkiem sztabu komendantury w KL Lublin, pełniąc równocześnie funkcję oficera sądowego SS, a następnie objął takie samo stanowisko w KL Neuengamme. Piastował je do 1.10.1944 r., po czym został odkomenderowany do Ochotniczej Brygady Grenadierów SS „Landstrom Nederland”. Odznaczony m.in. Wojennym Krzyżem Zasługi II Klasy z Mieczami.

- - - - - - - - - - - -
<-powrót | w górę

© Copyright Szycha (2004-2015)