.: Kl Stutthof
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

Strona główna
Historia obozu
Kalendarium

lany związane z założeniem obozu dla "niepożądanych elementów polskich" powstały w roku 1936, a więc już na trzy lata przed niemiecką agresją na Polskę. Od tego też czasu policja gdańska zbierała informacje o Polakach zamieszkujących obszary Wolnego Miasta Gdańsk. W pierwszych dniach wojny dane te posłużyły do masowych aresztowań i skierowania do obozów internowania, między innymi do obozu w Stutthofie, gdzie pierwszych więźniów przywieziono 2.09.1939 roku. Datę tą można przyjąć za początek istnienia przyszłego obozu koncentracyjnego w Sztutowie, który stał się zarazem pierwszym obozem koncentracyjnym w okupowanej przez Niemców Polsce. Od początku istnienia KL Stutthof realizował zadania Rzeszy mające na celu unicestwienie podbitych narodów w pierwszej zaś kolejności inteligencję i duchowieństwo a następnie Żydów zamieszkujących te państwa.

Pierwsi więźniowie obozu KL Stutthof zostali zatrudnieni przy budowie pomieszczeń dla więźniów, budynków administracji obozowej, kuchni, łaźni oraz warsztatów. Od 2.09.1939 do połowy roku 1940 wznieśli oni 10 baraków w pierwszej części tzw. Starego Obozu. Na przełomie lat 1940 i 1941 wybudowana została wartownia SS oraz budynek komendantury. W czasie wizyty Reichsfuhrera SS Heinricha Himmlera, 23.11.1941 r., zapadła decyzja o przyjęciu obozu Stutthof przez Inspektorat Obozów Koncentracyjnych w Oranienburgu, co definitywnie nastąpiło 7.01.1942 roku. W tym samym czasie przystąpiono do rozbudowy obozu, z myślą o umieszczeniu w nim ok. 20000 jeńców radzieckich. Obok 20 nowo wybudowanych baraków mieszkalnych, znajdowało się 10 przeznaczonych na warsztaty firmy DAW, która korzystała z pracy więźniów (tzw. Nowy Obóz). W lecie 1942 roku do KL Stutthof przywieziony został pierwszy piec krematoryjny, który umieszczono we wschodniej części Starego Obozu. Kolejne dwa piece, tym razem murowane wykonała firma Kori z Berlina na przełomie lat 1942 i 1943. Komora gazowa wybudowana została w lecie 1943 roku i początkowo służyła do dezynfekcji ubrań dla więźniów. Od połowy roku 1944 służyła do masowego mordowania zarówno więźniów obozu jak również świeżo przybyłych transportów, kierowanych do KL Stutthof. W połowie 1944 r. KL Stutthof został włączony do planu Ostatecznego Rozwiązania Kwestii Żydowskiej. W obozie znajdowało się wówczas ok. 49000 Żydów, których jednak zaczęto wysyłać do obozów na zachodzie, co spowodowane było zbliżającym się frontem rosyjskim. Pozostali Żydzi: mężczyźni kobiety i dzieci, mordowani byli przede wszystkim w komorze gazowej a zwłoki ich palone w krematorium. Choć zbrodnicze, hitlerowskie plany wyniszczenia ludności okupowanych krajów dotyczyły w pierwszej kolejności osób pochodzenia żydowskiego w KL Stutthof ginęli obywatele 25 krajów, 25 narodowości: Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Łotysze, Estończycy, Czesi, Słowacy, Finowie, Norwegowie, Francuzi, Duńczycy, Holendrzy, Belgowie, Niemcy, Austriacy, Anglicy, Hiszpanie, Włosi, Jugosłowianie, Węgrzy, Cyganie...

W momencie ewakuacji obóz obejmował powierzchnię 120 ha i był w stanie pomieścić około 57000 więźniów. KL Stutthof obok obozu macierzystego posiadał 39 mniejszych podobozów. W styczniu 1945 rozpoczęła się ewakuacja więźniów, którzy pod eskortą SS pieszo zmierzali na zachód w tzw. Marszu Śmierci. W dniach od 25 do 27 kwietnia obóz KL Stutthof opuściło 4000 więźniów. Był to ostatni transport ewakuacyjny który wyszedł z obozu. Kiedy 9.05.1945 roku wojska radzieckie wkroczyły do KL Stutthof znajdowało się w nim ponad 100 byłych więźniów oraz kilkanaście tysięcy osób cywilnych ewakuowanych z Prus Wschodnich i Pomorza.

W okresie od 2.09.1939 roku do 9.05.1945 roku w KL Stutthof zarejestrowano ok. 110000 więźniów. Z tej liczby 65000 osób straciło życie.

- - - - - - - - - - - -
<-powrót | w górę

© Copyright Szycha (2004-2015)