.: KL Stutthof
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

Strona główna
Historia obozu
Kalendarium

1939-1943 / 1944-1945

1939


2.IX

Do Stutthofu z obozu mieszczącego się w Victoria Schule przewieziono 200 więźniów z Gdańska. Kierownikiem obozu w Stutthof został SS-Obersturmführer Erich Gust, podległy komendantowi wszystkich obozów przejściowych, SS-Sturmbannführerowi Maxowi Pauly'emu

3.IX

Rozpoczęcie budowy właściwego obozu w Stutthofie. Na teren przyszłego obozu przywieziono grupę ok. 100 gdańskich księży.

10.IX

Powstał obóz w Granicznej Wsi

15.IX

Zlikwidowano więzienie w Victoria Schule. Obozem macierzystym dla Stutthofu został obóz w Starym Porcie.

17.IX

Do Stutthofu przywieziono grupę pierwszych więźniów żydowskich, aresztowanych na ulicach Gdańska i Gdyni.

Wrzesień

Powstał podobóz Maćkowy; więźniów zatrudniano przy budowie koszar SS.

4.X

Założono podobóz Kępiny Wielkie w związku z budową wału przeciwpowodziowego.

Październik

W Stutthofie rozstrzelano 10 więźniów w odwet za ucieczkę dwóch innych.

Listopad

Do Stutthofu przybyła grupa aresztowanych działaczy Polonii kwidzyńskiej i sztumskiej. Założono podobóz Przebrnie w związku z budową wału przeciwpowodziowego.

1.XII

Komendantem obozu, który otrzymał jesienią 1939 roku nazwę Obozu Jeńców Cywilnych Stutthof, został SS-Hauptsturmführer Franz Christofel.

Grudzień

Do Stutthofu z obozu w Hohenbruch pod Królewcem przybył transport więźniów-nauczycieli gimnazjum w Kwidzynie.

1940

11.I

W lesie w pobliżu obozu rozstrzelano 22 osoby-działaczy Polonii gdańskiej i członków Rady Portu i Dróg Wodnych.

Styczeń

Powstał podobóz w Elblągu; więźniowie zatrudnieni zostali w stoczni Schichau i w innych zakładach na terenie miasta.

Styczeń
Luty

W obozie Stutthof odbyło się posiedzenie policyjnego sądu doraźnego, który skazał część działaczy Polonii gdańskiej i pracowników polskich urzędów w Gdańsku na karę śmierci, a część na pobyt w obozie koncentracyjnym.

17.III

Wśród więźniów-działaczy Polonii gdańskiej, skazanych na śmierć, przeprowadzono pierwszą egzekucję.

22.III

W lesie w pobliżu obozu rozstrzelano 67 osób.

Marzec

Powstał podobóz Aussenstelle Westerplatte dla uporządkowania terenu Westerplatte.

1.IV

Obóz w Stutthofie stał się obozem centralnym; komendantem obozu został Max Pauly: KL Stutthof zaliczono do grupy obozów przejściowych.

9.IV

Ze Stutthofu do KL Sachsenhausen odszedł pierwszy transport ok. 1000 więźniów.

19.IV

Ze Stutthofu do KL Sachsenhausen odszedł drugi transport ok. 800 więźniów.

Wiosna

Powstał podobóz Stutthof w Wiślinkach; więźniowie zatrudnieni zostali przy budowie cegielni. W obozie centralnym zakończono budowę baraków w drugiej części Starego Obozu-powstała izba mieszkalna, warsztaty obozowe, magazyny depozytów więźniów, pomieszczenia mieszkalne.

6.V

W obozie centralnym 5 więźniów żydowskich popełniło samobójstwo przez powieszenie; prawdopodobnie zostali do tego zmuszeni przez nadzorców.

Maj

Powstał podobóz Stutthof w Pelplinie; więźniowie tego obozu budowali drogę na terenie byłego sanktuarium duchownego. W Stutthofie rozpoczęto budowę gmachu komendantury.

Czerwiec

Powstał podobóz Stutthof Gdańsk-Suchanino; więźniów zatrudniono na terenie ceglarni-betoniarni.

połowa 1940 r.

Gestapo skierowało do Stutthofu pierwszych więźniów z Gdyni, Grudziądza i Torunia, skazanych za udział w organizacjach podziemnych na Pomorzu. W obozie osadzono pierwsze kobiety; umieszczono je w bloku nr 1 w Starym Obozie.

9.VII

Do KL Sachsenhausen odszedł kolejny transport o nieustalonej liczbie więźniów.

Październik

Udanej ucieczki ze Stutthofu dokonał więzień Marcjan Czarnecki.

koniec 1940 r.

Stutthof liczył ok. 1800-2000 więźniów.

1940/1941

Na terenie obozu rozpoczęto budowę wartowni SS, garaży, psiarni obozowej, willi komendanta.

1941

13, 27.II

Ze Stutthofu do KL Sachsenhausen odeszły kolejne transporty więźniów.

Luty-marzec

Do Stutthofu skierowano grupę polskich oficerów z Gdańska i Gdyni, wyselekcjonowanych z obozów jenieckich.

Wiosna

W związku z budową willi komendanta Maxa Pauly'ego założono podobóz w Gdyni-Orłowie.

11.VI

Ze Stutthofu do KL Sachsenhausen odszedł kolejny transport więźniów; łącznie w tym roku wysłano do Sachsenhausen 64 więźniów.

22.VI

Do Stutthofu przywieziono kilkudziesięciu marynarzy radzieckich, aresztowanych na statkach stacjonujących w portach Gdańska i Gdyni, m.in. na statku Midnitogorsk.

1.X

Zmiana nazwy obozu na Obóz Specjalny Stutthof; Stutthof wraz z załogą podporządkowany został Gestapo w Gdańsku.

20.XI

Odszedł pierwszy transport o nie ustalonej liczbie więźniów do KL Mauthausen.

23.XI

Obóz wizytował Reichsfuhrer SS Heinrich Himmler.

1, 4.XII

Ze Stutthofu odesłano łącznie 200 więźniów do Potulic w związku z budowanym tam obozem.

19.XII

Himmler zarządził rozbudowę obozu Stutthof w związku z planami osadzenia w nim 20000 Rosjan.

1942

7.I

Stutthof został przejęty przez Inspektorat Obozów Koncentracyjnych w Oranienburgu.

8.I

Odbyła się lustracja obozu przez przedstawicieli Głównego Urzędu Budżetu i Budów SS, Głównego Urzędu Gospodarczo-Administracyjnego, Nadokręgu SS "Wisła", wyższego dowódcy SS w Gdańsku.

29.I

Obóz Stutthof zaliczono do obozów koncentracyjnych I stopnia (Stufe I).

20.II

Obóz koncentracyjny Stutthof oddany został do dyspozycji RSHA.

27.II

Do obozu przybyli pierwsi więźniowie spoza okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie(4 więźniów przysłanych przez Kripo Szczecin i 3 przysłanych przez Kripo Królewiec).

Kwiecień

Powstał podobóz Stutthof w Lęborku; więźniów zatrudniono przy budowie szkoły podoficerów SS.

14.IV

Do Stutthofu przybył 114 więźniów z KL Buchenwald; skierowano ich do podobozu w Lęborku.

22.IV

Z KL Dachau przysłano 10 więźniów-pielęgniarzy, przeznaczonych do obsługi rewiru obozowego.

29.V

W nadbrzeżu powstał podobóz Stutthof; więźniów zatrudniono w cegielni.

Lato

Powstał podobóz w Starogardzie w związku z budowaną tam drogą. Do Stutthofu nadszedł piec krematoryjny opalany olejem.

27.VI

Do obozu nadszedł transport 40 więźniów przysłanych przez Stapo Gdańsk. Przybyło 40 więźniów z KL Neuengamme.

2.VII

Z KL Mauthausen nadszedł transport 122 więźniów, głownie rzemieślników potrzebnych przy rozbudowie obozu.

3.VII

Ze Stutthofu zwolniono 58 więźniów.

8.VII

Z KL Flossenbürg nadszedł transport 512 więźniów - rzemieślników oraz więźniów przeznaczonych do objęcia stanowisk funkcyjnych.

17.VII

Z obozu zwolniono 32 więźniów.

5.IX

Stracono przez powieszenie więźnia polskiego Stanisława Gratka.

4.X

Do Stutthofu przybył transport 20 więźniów skierowanych przez Stapo Gdańsk.

14.XI

Do KL Dachau odesłano 298 więźniów, w większości Rosjan.

20.XI

Ze Stutthofu odesłano kolejnych 172 więźniów do KL Dachau.

1-2.XII

Stapo Gdańsk przysłało do Stutthofu 87 więźniów członków Związku Walki Zbrojnej i Szarych Szeregów; otrzymali oni kategorię więźniów politycznych.

3.XII

Stapo Gdańsk przysłało do Stutthof dalszych 40 więźniów, aresztowanych w ramach likwidacji pomorskiego ruchu oporu.

10.XII

Z obozu zwolniono 51 więźniów.

12.XII

Stapo Gdańsku przysłało 26 więźniów, członków ZWZ; wszystkich aresztowanych w grudniu umieszczono w bloku nr V w Starym Obozie.

1942-1943

Powstał tzw. Nowy Obóz - wybudowano 30 nowych baraków, w tym 10 przeznaczonych na warsztaty DAW, jeden na kantynę na więźniów, jeden na kwarantannę oraz jeden na tymczasową kuchnię obozową. Berlińska firma Kori zbudowała 2 piece murowane dla krematorium.

1943

Styczeń

W związku z ucieczką 1 więźnia zarządzono apel trwający 24 godziny.

20.I

Do Stutthofu przybyło 17 więźniów skierowanych przez Stapo Gdańsk.

28.I

Do Stutthofu skierowano kolejny transport 49 więźniów skierowanych przez Stapo Grudziądz, Członków Związku Jaszczurczego; umieszczono ich w bloku nr II w Starym Obozie.

1.II

W Stutthofie uruchomiono warsztat DAW.

2.II

Przybyło 52 więźniów skierowanych przez Stapo Białystok, aresztowanych w ramach pacyfikacji wsi polskiej.

4.II

Powieszono Polaka Henryka Chyczewskiego za znieważenie niemieckiego oficera.

8.II

Ze Stutthofu wysłano 14 więźniów do KL Auschwitz.

9.II

Do obozu przybyło 103 więźniów skierowanych przez Stapo Białystok. Przybyło 34 więźniów skierowanych przez Stapo Gdańsk.

11.II

Wysłano 9 kobiet do KL Ravensbrück.

18.II

Do Stutthofu przybył transport 23 więźniów skierowanych przez Stapo Białystok.

24.II-15.III

Przybywają transporty więźniów skierowane przez Stapo Białystok.

20.III

Ze Stutthofu wysłano 250 kobiet do KL Ravensbrück.

22.III

Z KL Flossenbürg do Stutthofu przysłano 10 więźniów przeznaczonych do objęcia stanowisk funkcyjnych.

26.III

Do Stutthofu przybył transport 27 więźniów skierowanych przez Stapo Gdańsk.

9.IV

Druga wizyta Alberta Forstera w Stutthofie.

13.IV

Stapo Gdańsk skierował do Stutthofu 13 więźniów.

15.IV

W Stutthofie rozstrzelano 13 więźniów Polaków, przysłanych przez Stapo Płock; byli to chłopi ze wsi Stare Guby, skazani na śmierć w ruchu oporu.

Kwiecień

Wybuch epidemii tyfusu w KL Stutthof.

1.VI

Rozpoczęto zasiedlanie Nowego Obozu; więźniów policyjnych przeniesiono do bloku nr V w Nowym Obozie; blok nr V w Starym Obozie zamieniono na szpital obozowy.

19.VIII

Rozstrzelano więźnia rosyjskiego Aleksandra Charłamowa za działalność w ruchu oporu.

21.VIII

Rozstrzelano więźnia rosyjskiego Borisa Wolskiego za działalność w ruchu oporu.

1.IX

Komendantem KL Stuttfof został SS-Hauptsturmführer Paul Werner Hoppe.

7-8.IX

Ze Stutthofu do KL Ravensbrück wysłano 100 więźniarek.

15.IX

Powieszono więźniarkę Marie Kusmienko.

21.IX

Rozstrzelano więźnia rosyjskiego, Siemona Dituna. W obozie centralnym wybudowano komorę gazową.

5.X

Z Danii do Stutthofu przybył transport 150 więźniów komunistów; umieszczono ich w bloku nr XIII. Stracono przez powieszenie więźnia Polaka, Jana Otrębskiego.

18.X

Rozstrzelano trzech więźniów rosyjskich, Mikołaja Matwieja, Mikołaja Obodińskiego oraz Nikołaja Borodaja.

25.X

Ze Stutthofu do KL Ravensbrück odszedł transport 100 więźniarek.

1.XI

Powieszono więźnia rosyjskiego Iwana Tkaczenko.

7.XI

Powstał podobóz Stutthof w Skowarczu; więźniów zatrudniono w żwirowni firmy Dehlerta.

20.XI

Sipo Białystok przysłało transport 300 więźniów żydowskich po likwidacji getta białostockiego.

5.XII

Powieszono dwie Polki: Mariannę Dubracką i Stanisławe Treńską.

7.XII

Do Stutthofu nadszedł transport ok. 3000 Łotyszów.

14.XII

Do Stutthofu przywieziono 254 więźniów, policjantów norweskich.


1939-1943 / 1944-1945

- - - - - - - - - - - -
<-powrót | w górę

© Copyright Szycha (2004-2015)