.: Obsada stanowisk w KL Lublin
Strona g³ówna
Aktualno¶ci
Historia obozów
W³adze zwierzchnie
Obozy zag³ady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Za³o¿enia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Wiê¼niowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabie¿
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjêcia archiwalne
   Zdjêcia wspó³czesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
S³owniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyró¿nienia
Ksiêga go¶ci

Komendanci:
- SS-Standartenführer Karl Otto Koch (01.09.1941 - 08.08.1942)
- SS-Obersturmbannführer Max Koegel (20.08.1942 - 31.12.1942)
- SS-Sturmbannführer Herman Arthur Florstedt (01.01.1943 - 20.10.1943)
- SS-Obersturmbannführer Martin Gottfried Weiss (01.11.1943 - 14.05.1944)
- SS-Obersturmbannführer Arthur Liebehenschel (15.05.1944 - 21.07.1944)


Wydzia³ I - Kierownik wydzia³u I:
- SS-Obersturmführer Herber Hänel (??.09.1941 - 16.07.1942)
- SS-Hauptscharführer Werner Karl Kurt Berlingshof (17.07.1942 - 25.11.1942 i w 1943 r.)
- SS-Hauptsturmführer Herman Arthur Florstedt (25.11.1942 - 31.12.1942)
- SS-Untersturmführer Alfred Hermann Heinrich (10.01.1943 - 17.05.1943)
- SS-Untersturmführer Karl Höcker (17.05.1943 - 25.05.1944)
- SS-Untersturmführer Rudolf Walter (25.05.1944 - 22.07.1944)


Wydzia³ II - Kierownik wydzia³u II:
- SS-Hauptscharführer und Kryminalsekretär Otto Willi Kloppmann (04.02.1942 - 20.07.1944)


Wydzia³ III - Kierownik obozu:
- SS-Hauptsturmführer Hermann Heinrich Wilhelm Hackmann (22.09.1941 - 20.09.1942)
- SS-Hauptsturmführer Sebastian Wimmer (20.09.1942 - 16.02.1943)
- SS-Obersturmführer Anton Thumann (17.02.1943 - 09.03.1944)
- SS-Untersturmführer Rudolf Walter (09.03.1944 - 22.07.1944)


Wydzia³ IV - Kierownik wydzia³u IV:
- SS-Hauptsturmführer Heinrich Worster (??.09.1941 - 07.06.1944)
- SS-Hauptsturmführer Hermann Michl (07.06.1944 - 21.07.1944)


Wydzia³ V - Naczelny lekarz obozowy:
- SS-Sturmbannführer dr Max Popiersch (01.10.1941 - 21.04.1942)
- SS-Untersturmführer dr Alfred Albrecht Josef Trzebinski (21.04.1942 - 10.08.1942)
- SS-Obersturmführer dr Franz Hermann J. M. F. von Bodmann (16.08.1942 - 10.04.1943)
- SS-Hauptsturmführer dr Max Blancke (10.04.1943 - 20.01.1944)
- SS-Obersturmführer dr Heinrich Rindfleisch (20.01.1944 - 21.07.1944)


Wydzia³ VI - Kierownik wydzia³u VI:
- SS-Unterscharführer August Langerbein (20.03.1942 - 17.05.1943)
- SS-Untersturmführer Karl Höcker (17.05.1943 - 15.12.1943)
- SS-Obersturmführer Erich Bruno Willi Müller (15.12.1943 - 19.03.1944)


Dowódca batalionu wartowniczego:
- SS-Hauptsturmführer Walter Langleist (??.09.1942 - 20.08.1943)
- SS-Hauptsturmführer Martin Melzer (20.08.1942 - 21.08.1944)


Dowódcy kompanii wartowniczych:
1.
- SS-Hauptsturmführer Walter Langleist (??.09.1941 - ??.09.1942)
- SS-Hauptsturmführer Karl Ulbrich (??.09.1942 - ??.03.1944)
- SS-Hauptsturmführer Martin Melzer (??.03.1944 - 14.07.1944)
2.
- SS-Obersturmführer Gustav Borell (1.06.1942 - 15.01.1943)
- SS-Obersturmführer Wilhelm Siegmann (15.01.1943 - 30.01.1944)
- SS-Untersturmführer Arnold Brendler (1.02.1944 - 9.03.1944)
- SS-Hauptscharführer Fritz Gustav Weighardt (9.03.1944 - 21.07.1944)
3.
- SS- Untersturmführer Alois Kurz (15.01.1943 - ??.08.1943)
- SS-Untersturmführer Kurt Heinrich Robert Volkmann (??.08.1943 - 21.07.1944)
4.
- SS Untersturmführer Kurt Heinrich Robert Volkmann (1.06.1943 - ??.08.1943)
- SS-Untersturmführer Alois Kurz (??.08.1943 - ??.04.1944)
- SS-Hauptsturmführer Karl Ulbrich (??.03.1944 - ??.04.1944)
5.
- SS-Untersturmführer Josef Leipold (??.08.1943 - ??.02.1944)
- SS-Untersturmführer Wilhelm Siegmann (??.02.1944 - 21.07.1944)
6.
- SS-Obersturmführer Wilhelm Friedrich Ruppert (??.05.1944 - ??.07.1944)
7.
Brak informacji o obsadzie osobowej kompanii


Feldführerzy:
- SS-Unterscharführer Gossberg
- SS-Unterscharführer Heinrich Groffmann
- SS-Unterscharführer Senf
- SS-Unterscharführer Siberer
- SS-Unterscharführer Kaps
- SS-Unterscharführer Villain


Blockführerzy (lista niepe³na):
- SS-Schütze Stefan Binder
- SS-Rottenführer Heinz Bock
- SS-Schütze Anton Buchmüller
- SS-Schütze Julius Dalka
- SS-Schütze Leonard Dohlen
- SS-Schütze Jakobs Dups
- SS-Schütze Karl Eberle
- SS-Schütze Ludwig Eggi
- SS-Unterscharführer Thomas Elkranger
- SS-Sturmmann Fritz Engisch
- SS-Sturmmann Adolf Fandrich
- SS-Schütze Johann Fischer
- SS-Sturmmann Georg Gaida
- SS-Sturmmann Gerhard Gebauer
- SS-Schütze Fritz Gebhardt
- SS-Schütze Johann Grauberger
- SS-Unterscharführer Heinrich Groffmann
- SS-Schütze Emil Haugwitz
- SS-Schütze Friedrich Jung
- SS-Schütze Otto Kaddatz
- SS-Unterscharführer Anton Kainradl
- SS-Schütze Karl Kappes
- SS-Schütze Johann Kraml
- SS-Schütze Karl Müller
- SS-Schütze Samuel Maier
- SS-Schütze Emil Maugwitz
- SS-Schütze Ignatz Oster
- SS-Schütze Josef Oswald
- SS-Oberscharführer Fritz Petrick
- SS-Schütze Filip Pflaum
- SS-Sturmmann Theodor Probst
- SS-Schütze Herbert Reibe
- SS-Schütze Karl Schmidt
- SS-Schütze Filip Schmol
- SS-Schütze Wilhelm Schütler
- SS-Schütze Heinrich Stangl
- SS-Sturmmann Willi Tempel
- SS-Sturmmann Willi Torunsky
- SS-Schütze Johann Wagner
- SS-Schütze Willi Weissenborn

- - - - - - - - - - - -
<-powrót | w górê

© Copyright Szycha (2004-2015)